De tijd dringt: bent u al AVG-proof?

Linidos

Op 25 mei 2018 is het zover. Dan wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Ondernemers, die veel persoonsgegevens verkrijgen en verwerken, raakt de AVG. Maar de meesten weten niet waar en hoe: ze zijn er domweg niet mee bezig. Terwijl de klok tikt…. Ze moeten nu écht tijdig maatregelen treffen en een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstellen. Doen ze dat niet, dan dreigt meteen na 25 mei een forse boete.

Een verstandige ondernemer is of gaat met gezwinde spoed aan de slag en kijkt hoe hij ervoor staat en wat hij moet doen om 25 mei te halen. Linodos staat klaar om ze daarbij te helpen. Directeur Elsje Miedema vertelt: ‘Wij kunnen, precies passend bij hun organisatie, een plan te maken en op tijd de eerste stappen te zetten, zodat ze op 25 mei AVG-proof zijn.

We beginnen met een oriënterend gesprek met de directie. Waar staat de organisatie? Wat gaat goed en wat ontbreekt? Welke minimale eisen, kansen en bedreigingen zijn er? Is er samenhang tussen het AVG-traject en andere lopende projecten? Welke doelen en leermomenten worden vastgesteld en hoe nemen we medewerkers daarin mee? Het is belangrijk dat in ieder geval medewerkers met een cruciale functie aan tafel komen te zitten. Dit kan een organisatiemedewerker zijn of iemand, die zich goed heeft verdiept in de materie en daar affiniteit mee heeft.’

Linidos organiseert na de inventarisatie twee inspiratiesessies. De eerste betreft een rondetafelgesprek, waarbij alle relevante taken en rollen aanwezig zijn. ‘Alle processen en de verwerking van de persoonsgegevens komen op tafel. Hierbij komen juist ook verrassingen en uitdagingen aan de orde. De opbrengst van de eerste sessie wordt op een rij gezet in en rapportage, die de input vormt van de tweede sessie.’

Tijdens het tweede rondetafelgesprek worden de quick wins en easy goals vastgesteld en weerstanden, angsten en bedreigingen binnen de teams geïnventariseerd. ‘Het resultaat van de twee sessies is een rapportage met daarin een risicogestuurd advies, compleet met actiepunten en planning.’ Zodra het management het rapport heeft vastgesteld, kan het aan de slag met de implementatie. Daarbij kan Linidos een aanwijzende en toezichthoudende rol spelen.

Zonder idee geen plan en zonder plan geen resultaat. Ondernemers, die vóór 25 mei minimaal kunnen aantonen dat ze goed hebben nagedacht over hun verplichtingen met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming en al een eind op weg zijn, zijn AVG-proof. ‘Hierdoor vermijden ze een forse boete en een kras op hun imago. Een afspraak is zo gemaakt. Wacht daar niet te lang mee, want de klok tikt.’

 

Linidos