• Start
  • Algemeen
  • Duurzame loopbaan loont voor ondernemers en medewerkers

Duurzame loopbaan loont voor ondernemers en medewerkers

Goodwin

Bij fysiek zware beroepen zien we op latere leeftijd veel uitval vanwege ziekte en arbeidsongeschiktheid. Heel vervelend, zowel voor de medewerker als voor zijn werkgever. Door er op tijd bij te zijn kan uitval worden voorkomen. Hoe? Aan de hand van duurzame loopbaanontwikkeling.

Aanpak op maat

Een mooi voorbeeld van het probleem van zwaar werk op hoge leeftijd zien we momenteel terug in de discussie over de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor metselaars en tegelzetters is 67 jaar of zelfs nog later een donker perspectief: velen halen het niet en vallen voortijdig uit wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid. De productiviteit is dan allang fors teruggelopen.

‘Ik zie het als een uitdaging om medewerkers tot hun pensioen zinvol werk te laten doen en een redelijk inkomen te verdienen’, verklaart Rob Cuperus van Goodwin. ‘Al tien jaar wordt gepraat over levenlang ontwikkelen, waarbij de medewerker zelf wordt geacht de regie over zijn loopbaan te nemen. Maar dat is makkelijk gezegd; het is gewoon erg moeilijk om een stap te zetten. Boeken en artikelen helpen daarbij niet echt; een aanpak op maat des te meer.’

Hoge kosten bij uitval

Cuperus heeft een methodiek ontwikkeld, waarmee hij ondernemers helpt om stap voor stap de loopbanen binnen hun bedrijf “duurzaamheidsproof” te maken. ‘Ik begin altijd met een rondje door het bedrijf. Zo pik ik de sfeer goed op en vormt zich langzaam een beeld. Samen met de ondernemer breng ik vervolgens in kaart hoe de organisatie en de functies er over pakweg vijf jaar uitzien en welke mensen er dan aan te werk zijn. Aan de hand van onder meer functiezwaarte en leeftijd brengen we dan de risico’s van vroegtijdige uitval in kaart. Dat is meestal schrikken voor de ondernemer: de risico’s van uitval zijn, zeker bij oudere medewerkers, groot en de kosten bijzonder hoog.’

Aan de hand een plaatje van de organisatie over vijf jaar en de kennis en ervaring van de medewerkers wordt dan duidelijk welke medewerkers een toekomst binnen de organisatie kan worden geboden en welke niet. ‘Medewerkers, die een te groot risico vormen op uitval worden dan begeleid naar een lichtere baan bij een andere organisatie, afhankelijk van wat ze willen en kunnen. Hierbij maken we gebruik van transitievergoedingen en andere financiële regelingen.’

Medewerkers, die de ondernemer vanwege hun kennis en ervaring graag binnen zijn bedrijf houdt, wordt een andere functie binnen het bedrijf aangeboden. ‘Dat is soms lastig, omdat allerlei toeslagen voor fysiek zwaar werk dan komen te vervallen. Maar ze krijgen een stuk gezondheid en vaak een leukere baan er voor terug, met alle waardering die daarbij hoort.’

Cuperus’ credo luidt: ‘Wacht het moment van ziektemelding of arbeidsongeschiktheid niet af, maar wees problemen voor. Een duurzame loopbaan is goed voor de ondernemer én zijn medewerkers.’

Goodwin
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 2344
Tweede niveau 1700
Nieuwsberichten 96655
Deze pagina 2376