Gevoelsprijs en echte kosten verschillen

Advocatenkantoor Dontje

Hoe vaak hoor je aan de borreltafel niet de verhalen over “die dure advocaten”? Over hoge tarieven, forse declaraties? Schijn bedriegt: de werkelijkheid is iets genuanceerder.

Onderzoek en overleg

De factuur van de advocaat is bijna altijd een schrikmoment. ‘Dat komt’, verklaart Rikus Dontje van het gelijknamige advocatenkantoor in Emmen en Rolde, ‘omdat veel van ons werk niet zichtbaar is. Als cliënt zie je alleen maar brieven, e-mails, faxen en de processtukken voorbijkomen. Terwijl het heel wat voorbereidend werk kost om die te produceren. Denk maar eens aan onderzoek of aan overleg achter de schermen. Tja, en dan zie je uiteindelijk alleen het getal onderaan de streep, dat flinke bedrag.’

Behalve dat de factuur moet worden betaald, kan het dure imago van de advocaat drempelverhogend werken, zeker sinds de overheid fors heeft bezuinigd op de gefinancierde rechtshulp. De flink hogere bijdrage is vooral voor lage inkomens een aanslag op het budget.

Bescheiden tarieven, duidelijke afspraken

Dontje bestrijdt het dure imago niet alleen in woord, maar gaat het ook in daad te lijf. ‘Cliënten willen graag weten welke kosten zijn gemoeid met het inschakelen van een advocaat. Daar hebben ze groot gelijk in. Ik laat ze daarom altijd de keus om te werken op basis van urendeclaratie of een vooraf overeengekomen vaste prijs. Hoe duidelijker je vooraf bent over de prestaties en de kosten, hoe beter. Niemand is gebaat bij onduidelijkheid en vragen achteraf. Ik hanteer bescheiden prijzen in vergelijking met wat gangbaar is en ik bied cliënten met gefinancierde rechtshulp aan om hun eigen bijdrage, die soms wel kan oplopen tot duizend euro, in termijnen te betalen. Uiteraard probeer ik, als er sprake is van een rechtsbijstandverzekering, mijn kosten mee te nemen in de claim naar de verzekeraar.’

Bescheiden tarieven hanteren en duidelijke afspraken maken, ziehier Dontje’s tegengif. Tot slot merkt hij nog op dat je de kosten van juridische geschillen kunt beperken door in een vroegtijdig stadium advies te vragen over wat je wel en niet kunt doen. Voorkomen is beter dan genezen!

Advocatenkantoor Dontje
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 4256
Tweede niveau 2203
Nieuwsberichten 164500
Deze pagina 5138