• Start
  • Algemeen
  • Goodwin boort met statushouders nieuwe vakkrachten aan

Goodwin boort met statushouders nieuwe vakkrachten aan

Goodwin

In menige branche staan ondernemers te springen om personeel. De arbeidsmarkt is oververhit en het wordt alleen maar erger. Niet alleen vakkrachten uit Oost-Europa worden ingevlogen, maar ook statushouders. Goodwin maakt die op een bijzondere wijze geschikt voor onze arbeidsmarkt.

Doende leren

Vluchtelingen nemen vanuit hun thuislanden vaak verrassend goede kennis en werkervaring mee. Als je die goed weet aan te laten sluiten op de vraag in onze bedrijven, heb je win-win voor de statushouders én de ondernemers’, betoogt Rob Cuperus. Als directeur van Goodwin weet hij hoe werknemers hun talenten maximaal tot bloei kunnen laten komen. ‘Het grootste probleem met mensen uit verre landen vormen de taal en de culturele verschillen. Deze problemen zijn te overbruggen, net als het gat tussen buitenlandse opleidingen en ervaring en wat hier wordt gevraagd.’

Cuperus heeft onlangs een bijzonder project gestart, waarbij hij statushouders aan de hand van praktijkleren aan het werk wil helpen. De aanpak is onconventioneel: is het gebruikelijk dat werkzoekenden eerst in het beroepsonderwijs worden geplaatst en dan pas aan het werk gaan, bij Goodwin gaan ze meteen de praktijk in onder het motto: al doende leer je.

Ook sociale vaardigheden

Cuperus’ concept omvat twee fasen. ‘In de eerste fase van zes weken brengen we in kaart welke talenten de statushouder heeft: welke opleiding, ervaring, ambities? We werken daarbij volgens de EVC-methode. We leggen dit allemaal vast en geven het een plek in diploma’s en certificaten. Daarnaast kijken we naar de sociale kant: de werknemersvaardigheden. Hoe gedraag je je op de werkvloer, hoe ga je met elkaar om, hoe werk je samen, enzovoort, enzovoort.’

Nadat zo een “foto” is gemaakt van de statushouder, wordt die in fase 2 -die ook zes weken duurt- geplaatst in een bedrijf. Daar komt hij terecht in een combinatie van scholen-werken. ‘Al werkend ontwikkelt hij zijn vakgerichte en bedrijfsspecifieke kennis en leert hij samenwerken met collega’s. We monitoren dit continu en iedere zes weken evalueren we en bepalen we welke volgende stap we moeten zetten: wat ga je waar leren en hoe?’

Win-win

Goodwin ondersteunt uiteraard ondernemers, die zo statushouders een kans geven. ‘We ondersteunen bij de selectie, reiken handvatten aan op het gebied van intercultureel management, nemen risico’s weg en denken mee in het financiële plaatje. Daarbij maken we gebruik van financiële faciliteiten van bijvoorbeeld de gemeente, het Oranjefonds en branchegebonden opleidingsfondsen.’

Nadat het concept op enkele locaties is uitgeprobeerd, vindt vervolmaking plaats. ‘Ons concept moet zich eerst hebben bewezen en daarna gaan we actief de markt op.’

Een echt win-win project dus. Statushouders worden erbij gehaald, krijgen de kans om een inkomen bij elkaar te werken en krijgen vertrouwen in zichzelf en de samenleving. En werkgevers krijgen toegang tot nieuwe mogelijkheden om aan geschikte medewerkers te komen. ‘Denk eens aan de energietransitie’, zo besluit Cuperus. ‘We gaan van het gas af en moeten heel veel zonne-installaties aanleggen. Kansen zien in wat gisteren nog onmogelijk leek, dát is ondernemen!’

Goodwin
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 3400
Tweede niveau 2043
Nieuwsberichten 143670
Deze pagina 3511