Het SNN stimuleert, faciliteert en verbindt

Samenwerkingsverband Noord Nederland

De drie noordelijke provincies Drenthe, Fryslân en Groningen werken samen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Binnen het SNN wordt het ruimtelijke en economische beleid van de drie provincies afgestemd. Ook voeren we namens het noorden onderhandelingen met het Rijk en Brussel. Doel van deze afstemming is het versterken van de economische positie van Noord-Nederland.

Het SNN biedt subsidiemogelijkheden voor ondernemers, particulieren, kennisinstellingen, wooncorporaties en maatschappelijke organisaties. Op deze manier stimuleert, faciliteert en verbindt het SNN ambities die zijn gericht op de ontwikkeling van Noord-Nederland. Voor de periode 2014 tot 2020 is vanuit het Europees subsidieprogramma OP EFRO 122 miljoen euro beschikbaar voor innovaties in het mkb en de koolstofarme economie.

Wilt u uw innovatieve ambities ook versnellen met een subsidie? Doe dan de Quickscan op onze website echteinnovaties.nl en kijk welke mogelijkheden er voor u zijn. U kunt ook contact met ons opnemen via info@snn.eu of (050) 522 49 00. Wij denken graag met u mee 

Samenwerkingsverband Noord Nederland
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 5249
Tweede niveau 2505
Nieuwsberichten 187322
Deze pagina 3527