Kleine onoplettendheid met grote gevolgen

Advocatenkantoor Dontje

In onze bureaucratische wereld met zijn claimcultuur is het altijd oppassen geblazen. Bedrijven stellen zich messcherp op, coulance is een zeldzaamheid geworden. Je moet continu op je tellen passen.

Spookscenario

Dat bleek toen een cliënt van Dontje Advocaten een tweedehands scooter had gekocht en te maken kreeg met schade. Rikus Dontje doet hoofdschuddend zijn verhaal. ‘Mijn cliënt had zijn scooter gekocht bij een garagebedrijf en had hem uiteraard verzekerd. Wat hij niet wist is dat de scooter een schadegeschiedenis had. Toen die scooter tijdens een heftige storm omver werd geblazen en schade opliep -honderd euro hooguit- meldde hij dit bij zijn verzekeraar. En toen begon de nachtmerrie.’

De verzekeraar lichtte namelijk de historie van de scooter en constateerde een schadegeschiedenis. De scooter was al eens total loss verklaard. Daarna is die kennelijk gerepareerd en weer in de handel gekomen. Nietsvermoedend kocht de cliënt van Dontje de scooter. Ach, een paar kleine krasjes, dat zou wel normale gebruiksschade zijn geweest, daar had hij niet om gemaald. Maar toen hij na zijn schademelding een telefoontje kreeg van een medewerker van een fraudeonderzoekbureau kwam hij in een spookscenario terecht.

Belangenafweging

‘Mijn cliënt werd schriftelijk beschuldigd van fraude, omdat hij een schadeclaim had ingediend, die ook schade betrof van voor de storm. Hij zou geen uitkering krijgen, de verzekering zou wegens fraude worden beëindigd en het verhaal zou terecht komen in het signaleringsregister, waarin de gegevens van de verzekerde worden opgenomen. Nou, dan heb je echt een probleem, want als je dan een nieuwe verzekering wilt afsluiten, en de vraag of er al eens sprake is geweest van opzegging van een verzekering positief beantwoordt, dan loop je de kans dat je wordt geweigerd of alleen wordt geaccepteerd tegen slechte voorwaarden.’

De cliënt was van goede trouw; hij wist echt niet van de total loss. Als de medewerker van het fraudeonderzoekbureau duidelijke vragen had gesteld en hem op de schadehistorie had gewezen, dan was er niets aan de hand geweest. ‘Ik hem mijn cliënt geadviseerd om een klacht in te dienen bij de geschillencommissie. Die weegt namelijk belangen af en ik kan mij niet voorstellen dat die de houding van de verzekeraar gaat onderschrijven. Plan B zou een civiele procedure kunnen zijn.’

De moraal van het verhaal: als je een formulier invult of mondelinge vragen beantwoordt, wees dan altijd alert op wat je zegt en op papier zet. Een kleine onoplettendheid kan leiden tot grote gevolgen.

Advocatenkantoor Dontje
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 3591
Tweede niveau 1871
Nieuwsberichten 145632
Deze pagina 3937