• Start
  • Algemeen
  • Linidos schiet te hulp bij bestuursrechtelijke conflicten

Linidos schiet te hulp bij bestuursrechtelijke conflicten

Linidos

Ondernemers en overheden: meestal gaat dat goed samen, maar soms ook niet. Tegengestelde belangen vragen om geven en nemen, maar leiden soms ook tot heuse conflicten. Met passie voor het vak leidt Elsje Miedema (Linidos, Assen) de zaken in goede banen, liefst preventief.

Advies, bemiddeling en mediation

Na haar juridische opleiding, met als specialisatie ruimtelijke ordening, werkte Miedema jarenlang voor overheden. ‘Het bestuursrecht heeft me altijd gefascineerd. Ik heb de overheidswereld goed leren kennen en weet hoe politiek en bestuur functioneren. In 2013 besloot ik om me te vestigen als zelfstandig juridisch dienstverlener. Ik bied mijn diensten aan in de vorm van juridische adviezen en mediation op het gebied van bestuursrechtelijke zaken, zowel aan overheden als aan ondernemers. Zo kan ik doen waar ik goed in ben en waaraan ik plezier ontleen, en dan voor verschillende belanghebbenden.’

Miedema adviseert en bemiddelt. ‘Ik adviseer ondernemers bijvoorbeeld met contractmanagement en het aanvragen van subsidies bij de rijksoverheid. En zo help ik overheden bij het minimaliseren van de aansprakelijkheid en bij handhavingstrajecten.’

Inzicht in conflictdynamiek

De dienstverlening van Linidos vindt veelal plaats op het vlak van preventie, maar als het moet staat Miedema haar opdrachtgevers ook bij in conflictsituaties.’ Ik adviseer ze over hoe ze hun zaken bestuursrechtelijk zo goed mogelijk kunnen regelen. Als er een verschil van mening is, pas ik graag mediationtechnieken toe. Liever een dreigend conflict in de kiem gesmoord dan een vervelende gang naar de rechter. Maar als iemand de redelijkheid voorbij is, schroom ik niet om te gaan procederen.’

Passie voor het vak, niet in zak en as gaan zitten, hoe groot het probleem ook is, en werken vanuit een jarenlang opgebouwde expertise op bestuursrechtelijk gebied: ziehier de hand van Elsje Miedema. ‘Ik ga niet mee in emoties, scheid hoofd- van bijzaken en zet alle spelers ordelijk op het veld zodat ik kan zien hoe de hazen lopen. Zo houd ik overzicht en dus inzicht in de conflictdynamiek.’

De komende tijd wil Miedema haar dienstverlening op het gebied van subsidieaanvragen verder ontwikkelen. Hiertoe neemt zij in de loop van het jaar een tweede medewerker aan. ‘Ik kan oprecht genieten van mij vak en mijn ondernemerschap’, zo onderstreept Miedema haar bevlogenheid. 

Linidos
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 5642
Tweede niveau 2536
Nieuwsberichten 196396
Deze pagina 7099