Zakelijk geschil? Laat het er niet op aankomen.

Advocatenkantoor Dontje

Veel afspraken worden in vertrouwen gemaakt, menige opdracht zonder offerte gegeven. Vaak gaat dit goed, maar lang niet altijd. Dan ontstaat er een geschil. En dat kun je maar beter in onderhandeling oplossen dan via een gang naar de rechter.

Helder of troebel?

Rikus Dontje van Dontje Advocaten maakt het regelmatig mee: twee partijen die dachten dat ze een heldere afspraak hadden, maar er achter komen dat die helderheid toch wat troebel blijkt te zijn. ‘Onlangs nog schakelde een cliënt me in vanwege een betalingsgeschil met zijn leverancier. Hij had een installateur opdracht gegeven voor elektrotechnische werkzaamheden, maar schrok enorm van de factuur. Zowel de urenbesteding als de gebruikte materialen viel veel hoger uit dan hij had gedacht. De opdracht was in vertrouwen gegeven in een prettige zakelijke relatie. Na protest wilde mijn cliënt uiteindelijk niet betalen en na de gebruikelijke aanmaningen startte de installateur een incassotraject.’

Wat nu? Dontje staat zijn cliënt bij in het verweer, onder meer door een rapport in te brengen, waarin een onafhankelijke deskundige aangeeft welke materialen er zijn gebruikt en hoeveel werkuren zijn gemoeid met de werkzaamheden. ‘Een kostbare gang van zaken, want ook al zou mijn cliënt gelijk krijgen, dan nog is hij de kosten voor de procedure, de deskundige en de advocaat kwijt.’

In der minne schikken

Het kan ook anders. ‘Voorkomen is beter dan genezen en dus adviseer ik mijn cliënten altijd om een zakelijke afspraak duidelijk op papier te zetten en beide partijen te laten ondertekenen. Ook, of liever: juist, als er sprake is van een goede zakelijke relatie. Vertrouwen is natuurlijk een hele goede basis, maar vertrouwen stut je door open en helder naar elkaar te zijn en afspraken duidelijk op papier te zetten, zodat misverstanden zijn uitgesloten.’

Regelmatig maakt Dontje mee dat dit niet gebeurt, met als gevolg beschaamd vertrouwen, narigheid en relaties die stuk lopen. ‘Zet je afspraken alsjeblieft op papier, bijvoorbeeld een offerte, en onderteken die. En is er verschil van mening, wacht dan niet de gang naar de rechter af, maar probeer “in der minne te schikken”, zoals dat zo mooi staat aangegeven in de gedragsregels voor de advocatuur. Ik kan daarbij helpen als bemiddelaar, met als inzet het voorkomen van een dure procedure.’

Afspraken op papier zetten en bij onenigheid een rechtsgang voor proberen te zijn, zo luidt het advies van Dontje.

Advocatenkantoor Dontje
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 2994
Tweede niveau 2051
Nieuwsberichten 130994
Deze pagina 3346