BTL Realisatie werkt met groene vingers en een sociaal hart

BTL Nederland

Groen is goed voor ons welbevinden en onze gezondheid. Particulier, bedrijfs- en openbaar groen is dan ook van grote waarde. De hoveniers van BTL maken mooie groene plannen en zorgen daarna voor aanleg en onderhoud.

Aanleg en onderhoud

Voor aanleg en onderhoud zijn in ons land tien vestigingen van BTL operationeel. Een daarvan staat in Heerenveen, vanwaaruit werkzaamheden worden uitgevoerd in Friesland, Groningen, de Noordoostpolder en de kop van Noord-Holland.

Vestigingsmanager Tjalco de Jong vertelt: ‘BTL Realisatie maakt deel uit van BTL Nederland, , waartoe ook BTL Advies en BTL Bomendienst behoren. Onze adviseurs doen onderzoek, schetsen ontwerpen en maken plannen en de Bomendienst richt zich speciaal op bomen, bijvoorbeeld als die ziek zijn of moeten worden verplant of gesnoeid.’

De dienstverlening van BTL Realisatie omvat niet alleen de aanleg van groenprojecten, maar ook het onderhoud ervan. Opdrachtgevers zijn naast overheden zorginstellingen, woningcorporaties, bedrijven en recreatieparken. ‘Iedereen dus die werkt met groen.’

Groen, grijs en tuinhout

BTL Realisatie verzorgt niet alleen het groene deel, maar ook de bestrating in tuinen en parken. Ook tuinhout, waaronder tuinhuisjes en veranda’s, levert BTL, maar dan via toeleveranciers. ‘Ook vliegen we externe expertise in bij bijzondere omstandigheden. Zo liepen we bijvoorbeeld bij de aanleg van een vijver aan tegen gasvorming in de venige ondergrond. En in geval van bomen halen we natuurlijk onze Bomendienst erbij. Zo heeft een medewerker van de Bomendienst bij de renovatie van het stationsplein in Leeuwarden erop toegezien dat de civiele aannemer goed rekening hield met de beeldbepalende grote plataan.’

Duurzame tuin van de toekomst

Het Leeuwarder stationsplein staat meteen model voor een nieuw concept van BTL: Fleur Ons. Daar is een grote oppervlakte voorzien van nieuw onderhoudsvrij groen. ‘Als gevolg van klimaatveranderingen krijgen we steeds meer te maken met grote hoeveelheden neerslag in heel korte tijd. De trend, want de noodzaak, is om zoveel mogelijk grijs te vervangen door groen, omdat zo het regenwater sneller kan worden afgevoerd. Met Fleur Ons maken we onderhoudsvrij groen mogelijk: we vervangen steen en grind door plantenbakken van lava. Echt de duurzame tuin van de toekomst!’

Zorgvuldig communiceren

Loyaal en betrouwbaar. Zo typeren opdrachtgevers BTL Realisatie. ‘We hechten groot belang aan een goede relatie met onze klanten. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We communiceren zorgvuldig en nemen zo onze klant telkens mee. Onze buitenmensen zijn onze visitekaartjes. Die trainen we na hun opleiding dan ook continu in groene én in sociale vaardigheden. Bij de BTL Academy leren onze voormannen en hoveniers excellente werkmethoden.’

En zo zorgt BTL Realisatie ervoor dat mensen kunnen genieten en ontspannen in slim bedachte, degelijk uitgevoerde en goed onderhouden groene omgevingen.

BTL Nederland
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 3443
Tweede niveau 14425
Nieuwsberichten 486787
Deze pagina 11598