Vos: Verstand van zand en grind

Vos Zand & Grind

Meer dan 50 jaar succesvol

Sinds de oprichting van Vos Zand & Grind BV in 1964, heeft de expansie van ons bedrijf in sterke mate de ontwikkeling en toepassing van moderne computergestuurde productietechnieken bevorderd. Vos Zand en Grind BV behoort tot de voorlopers binnen de branche en kan vergaand tegemoet komen aan wensen van klanten op het gebied van productsamenstellingen.

Voorsprong door geavanceerde apparatuur

Dit realiseren wij door het winnen van de grondstoffen met behulp van een elektrisch aangedreven zandzuiger, die beschikt over geavanceerde apparatuur voor het nagenoeg automatisch winnen van zand en grind. Door middel van GPS en sonar wordt het winproces aangestuurd en bewaakt zodat oeverlijnen en taluds ontstaan conform de voorschriften uit de vergunningen.

Eindproducten van hoge kwaliteit

De aldus gewonnen grondstoffen worden in de klasseerinstallatie met de modernste technieken gereinigd en in de vereiste fracties gescheiden. Deze fracties worden vervolgens middels een uitgebreide receptuur samengevoegd tot de gewenste eindproducten. De eindproducten worden vervolgens onder gecontroleerde omstandigheden opgeslagen in afwachting van transport naar de afnemer. Gedurende het hele productieproces wordt de kwaliteit van de producten bewaakt en zo nodig bijgestuurd. Onze winning beschikt daartoe over een ruim geoutilleerde laboratorium, bemand door goed opgeleide vakmensen.

Verantwoord ondernemen

Vos Zand & Grind BV is zich terdege bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het ontgronden voor ons bedrijf met zich meebrengt. Ontgronden betekent ingrijpen in het landschap waardoor dit definitief verandert. Want ons werk speelt zich niet alleen af in de "openbare ruimte" maar beïnvloedt en wijzigt die ook in belangrijke mate. Daaruit vloeit als vanzelfsprekend voort onze medeverantwoordelijkheid voor de uiteindelijke vormgeving van het nieuw in te richten gebied.

Een energiezuinig en milieubewust productieproces

Wij vinden overigens dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verder gaat. Daarom werken we voortdurend aan een energiezuinig en milieubewust productieproces. Ook is ons streven er op gericht, om de door ons gewonnen grondstoffen zo optimaal mogelijk te benutten en het milieu zo weinig mogelijk te belasten en een situatie achter te laten die uiteindelijk door alle betrokkenen als een positieve bijdrage aan woonomgeving en milieu wordt ondervonden.

Vos Zand & Grind