Zero Home: veel meer comfort en nul-op-de-meter ineen

Zero Home

Een woning verwarmen, koelen en ventileren voor ruim drie tientjes per maand. Dat kan met de revolutionaire Zero Home installatie. Een doorbraak? Ja!

Revolutionair concept

Voor ongeveer dezelfde prijs als die van een gangbare CV- installatie kan jouw woning worden voorzien van een Zero Home installatie. Die bestaat uit een warmtepomp, een balansventilatie unit met warmteterugwinning, een schoorsteen en de nodige meet- en regelapparatuur. ‘En uiteraard een luchtkanalensysteem’, vult Daniël Tulp aan. De directeur van Zero Home is dolenthousiast over zijn doorbraak. ITN Installatietechniek heeft mij hierbij ondersteund. Wij zijn nu een jaar bezig en hebben de installaties eerst uitgeprobeerd in een proefwoning. Na enkele modificaties gaan wij nu de unit 2.0 installeren in een tiental woningen, zowel bestaande als nieuwe.’

Zelflerend systeem

Het hart van de Zero Home installatie wordt gevormd door een warmteterugwin unit van SIG-Inatherm, die door middel van een warmtewisselaar frisse buitenlucht aanzuigt en voorverwarmt met de restwarmte van de af te voeren binnen lucht. Deze unit staat in verbinding met een extra stille lucht-warmtepomp van Toshiba, die zich bevindt in een speciaal ontwikkelde schoorsteenkap. Zo ondervindt de omgeving geen overlast van geluid. ‘We kunnen met een DX- batterij, die is gekoppeld aan de buitenunit (warmtepomp), direct verwarmen of zelfs koelen. Deze verse lucht wordt verwarmd of gekoeld en via luchtkanalen in de verschillende ruimten ingebracht.‘

Met behulp van slimme meet- en regeltechniek -denk aan allerhande sensoren, een slimme thermostaat en algoritmische programmatuur in de stuurcomputer- en aan de hand van zogenoemde “behaaglijkheidsparameters” komt het zelflerende systeem zo tot een optimaal binnenklimaat. Alleen de keuken, het toilet en de badkamer worden nog afgezogen.

Puur zonnestroom

Het Zero Home systeem draait op elektriciteit: de hele aansluiting op de nutsvoorzieningen bestaat uit één stopcontact. ‘Voor de stroomvoorziening voor ventilatie, verwarming en koeling volstaan in een doorsnee huis tot ^150 m2 bvo met acht PV-panelen. Voor de warmwatervoorziening kan je dan nog vier panelen bijleggen en nog twee voor het overige elektriciteitsverbruik, bijvoorbeeld voor verlichting en inductie koken. De zon zorgt voor je stroom, op papier heb je dan nul op de meter.’

De komende tijd wordt een netwerk van geaccrediteerde en gecertificeerde installatiebedrijven opgezet. ‘Die inspecteren, adviseren en offreren. Wij helpen ze daarbij. Gaat het project door, dan zorgen wij voor een kant-en-klaar pakket aan materiaal, waarmee de installateur aan de slag kan. Wij garanderen de installatie, die een levensduur heeft van minstens twintig jaar. De garantie is twee jaar bij normaal gebruik en onderhoud en vijf jaar op onderdelen.’

De gehele unit is volledig recyclebaar, dus ook circulair als het gaat om hergebruik van de metalen.

Dan heeft u Voor ruim drie tientjes per maand aan energie kosten, een aangenaam en gezond binnenklimaat, ’s zomers en ’s winters, en nul op de meter: hoe mooi willen wij het hebben?

Zero Home
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 2125
Tweede niveau 12104
Nieuwsberichten 251980
Deze pagina 11607