Bedrijvigheid Heerenveen groeit als kool

Gemeente Heerenveen

Dat de economie met recordsnelheid groeit, zien we overal. Ook in Heerenveen, waar landelijk gezien de groei in werkgelegenheid het hoogst is. Samen met Leeuwarden, Smallingerland, Súdwest-Fryslân en de Provincie Fryslân gaat Heerenveen voor nóg meer succes. 

Volgende stap

Een perfecte ontsluiting door de A32 en A7, mooie kavels op verschillende bedrijventerreinen, enthousiaste gemeentelijke support: dat legt Heerenveen geen windeieren. In 2017 was dat goed te merken op de bedrijventerreinen, waar veel kavels van een halve tot een hectare werden verkocht. Accountmanager Wouter de Groot vertelt: ‘Er was en is vooral veel belangstelling van relatief kleine bedrijven die de afgelopen jaren ruimte huurden, maar nu toe zijn aan een volgende stap. Die gaan nu echt los en willen bouwen. Daarnaast zijn er grote bedrijven die willen uitbreiden. Vooral na de zomervakantie ging het hard. We zijn met verschillende bedrijven in onderhandeling over vestiging of uitbreiding. Een mooi voorbeeld is bedrijventerrein Haskerveen, waar Omrin sterk inzet op diensten voor de circulaire economie. Er wordt gewerkt aan een kunststofscheidingsinstallatie en er is belangstelling van zeker twee bedrijven om zich daar ook te vestigen. Als gemeente kijken we hoe we van de circulaire economie een speerpunt kunnen maken.’

Legesvrije duurzame vergunning

Met de “legesvrije duurzame vergunning” wil de gemeente een andere impuls geven aan een duurzaam Heerenveen. ‘We zijn met een proef gestart om de leges op een bouwvergunning tot een maximum van 50.000 euro te laten vervallen. Het doel hiervan is om de duurzame bouw en het opwekken van duurzame energie te stimuleren. We willen in 2018 kijken naar de normen en regeltjes, zodat deze ook beter toepasbaar zijn voor bedrijven waardoor er ook een stimulans ontstaat bij het verduurzamen van het bedrijfsleven.’

Snelste groeier van het land

De groei zit er goed in in Heerenveen: de afgelopen drie jaren kwamen er netto een kleine duizend banen bij. De bijna 9% groei in werkgelegenheid werd nergens elders in ons land gehaald. Vooral bij de twee zuivelfabrieken en in de logistieke bedrijven kwamen er veel banen bij. Dit smaakt, wat De Groot betreft, naar meer. ‘Ik ben er écht trots op dat begin december de gemeenten Heerenveen, Smallingerland, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân samen met de Provincie Fryslân het convenant “Vestigen in Fryslân” hebben gesloten om samen op te trekken bij de werving van nieuwe bedrijven. De tijd dat we elkaar bevochten op de vierkantemeterprijs ligt hiermee definitief achter ons. We slaan de handen ineen en zitten regelmatig aan tafel om nieuwe leads met elkaar te delen. De opgave hierbij is om een bedrijf, dat overweegt om zich in Friesland te vestigen, het meest aantrekkelijke scenario voor te houden. Het gaat dan niet alleen om de grondprijs, maar ook om de beschikbare infrastructuur, subsidies, netwerken, noem maar op. Samen met de ondernemer schetsen we dan de mogelijkheden, aan de hand waarvan hij zijn keuze kan maken.’

Het is niet belangrijk of een bedrijf zich vestigt in Heerenveen of Drachten, maar dat het kiest voor Friesland. Het gaat tenslotte om de regionale werkgelegenheid, waarin Heerenveen vooroploopt!

Gemeente Heerenveen
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 4151
Tweede niveau 15606
Nieuwsberichten 903086
Deze pagina 12918