Beveiligen steeds meer op basis van voorspellende data

Securitas Amsterdam

Was beveiligen traditioneel gezien vaak een kwestie van feitelijk waarnemen en reageren, het nieuwe beveiligen gebeurt steeds meer predictieve: maatregelen worden genomen op basis van analyse van voorspellende data. Ook in beveiligingsland geldt: welkom in de wereld van big data.

Big data maken big security mogelijk

Met Het Nieuwe Beveiligen zet Securitas de trend in beveiligingsland. Dat is de wereldwijd opererende dienstverlener uiteraard aan zijn stand verplicht. Beveiligen vindt steeds meer plaats met de inzet van data en aan de hand van camera’s en sensoren, en steeds minder door fysieke aanwezigheid en surveillance. Het beveiligingsconcept Het Nieuwe Beveiligen maakt deel uit van een nieuwe visie die Securitas heeft ontwikkeld en waarin de focus is gericht op data. ‘Data zijn de nieuwe olie, die de wereld ingrijpend veranderen’ aldus Area manager Amsterdam Marcel Reith. ‘Door heel veel data heel systematisch te genereren en te analyseren kunnen wij voorspellingen doen op het gebied van veiligheid en dus heel gericht maatregelen inzetten om de veiligheid te kunnen garanderen. Big data maken zo big security mogelijk.’

Camera’s en sensoren

De zevenduizend medewerkers van Securitas genereren dag in, dag uit veel data, net als de camera’s en sensoren op en aan de gebouwen van Securitas’ klanten dat doen. Deze data, gecombineerd met data uit het verleden en data, afkomstig van andere locaties in en buiten ons land (Securitas werkt immers wereldwijd) maken het mogelijk om met voorspellende waarden te werken. ‘Hiermee staat de beveiligingswereld helemaal op zijn kop. We werken niet meer puur op basis van feitelijke waarnemingen, maar op basis van data, die uit verschillende bronnen afkomstig zijn. Door data uit fysieke locaties, normale en afwijkende omstandigheden, gebeurtenissen, et cetera te combineren, kunnen we voorspellen waar de veiligheid gevaar loopt en welke maatregelen er dus moeten worden genomen. We zien een duidelijke verschuiving van mensen in uniform naar camera’s en sensoren. Een cruciale activiteit vormt het analyseren van de vele data en de vertaling in gerichte maatregelen.’

Global Intelligence Security Company

Was “De juiste mensen leveren” altijd de kernboodschap van Securitas, Het Nieuwe Beveiligen leidt tot profilering als “Global Intelligence Security Company”. Oftewel: Securitas levert niet langer mensen, maar veiligheid die is gebaseerd op de voorspellende waarde van data. ‘We ruilen onze reactieve houding in voor een proactieve en kunnen zo aan de hand van een gerichte aanpak de wereld veiliger maken. Ik realiseer me daarbij, dat we door de inzet van al die data en de koppeling en de analyses onszelf moeten afvragen hoe we daarmee om moeten gaan en hoe ver we willen gaan.’

Inderdaad: ook Securitas komt voor de vraag te staan: moet alles wat kan? Maar vast staat dat het veiligheidsniveau en dus het veiligheidsgevoel kan worden vergroot aan de hand van voorspellende data. En een veilige wereld, die willen we toch allemaal?

Securitas Amsterdam