De tien uitdagingen van Heerenveen

Gemeente Heerenveen

Heerenveen blijft het goed doen. Ondernemers breiden hun bedrijven uit of zoeken een nieuwe stek, terwijl nieuwkomers zich er graag vestigen. Dit komt onder meer omdat ondernemers, onderwijs en overheid elkaar zo goed weten te vinden. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.

Werken voor Heerenveen

Met het nieuwe bedrijventerrein Klaverblad Noordoost krijgt Heerenveen als vestigingsplaats nieuwe zuurstof. ‘In 2021 kunnen de eerste bedrijven er zich vestigen’, vertelt Wouter de Groot, accountmanager bedrijven. ‘We worden regelmatig benaderd door ondernemers met de vraag of ze een kavel kunnen afnemen. Uiteraard gaan we dan graag in gesprek, maar we hebben de komende jaren de voorkeur voor bedrijven, die echt wat toevoegen aan de regionale economie.

Klaverblad Noordoost is een van de dragers van het nieuwe economische beleid van de gemeente. In Werken voor Heerenveen staan voor de komende tien jaren drie strategische pijlers genoemd: inspelen op de kracht van Heerenveen, het MKB faciliteren en stimuleren en het vestigingsklimaat versterken. ‘De kracht van Heerenveen komt tot uitdrukking in drie speerpunten: voortbouwen op een toekomstbestendig duurzaam logistiek knooppunt, inspelen op de economische kansen voor sport, vitaliteit en voeding, en de circulaire economie versterken. Het MKB faciliteren en stimuleren wij aan de hand van twee speerpunten: de concurrentiekracht vergroten en impact gedreven ondernemerschap stimuleren. En onze derde strategische pijler, ons vestigingsklimaat, versterken we op basis van vijf speerpunten, te weten toekomstbestendige werklocaties, een vrijetijdseconomie die werkt voor de regio, bruisende, vitale kernen in een ondernemend buitengebied, onderwijs en arbeidsmarkt die klaar zijn voor de toekomst en als laatste profilering en marketing.’

Knooppunt: ontmoetingsplek voor ondernemers, onderwijs en overheid

Heerenveen is een goed geoliede machine, waar ondernemers, onderwijs en overheid elkaar makkelijk en snel kunnen vinden. Hoe beter dit lukt, hoe florissanter de lokale economie erbij staat. Aan het Burgemeester Kuperusplein wordt binnenkort een fysieke ontmoetingsplek geopend:

Knooppunt. ‘Het wordt een plek voor kruisbestuiving; jongeren zien en ervaren hoe mooi het bedrijfsleven in en rondom Heerenveen is. Hiermee verbinden ondernemers en onderwijs de jongeren aan de bedrijven en de regio. Het project is het initiatief van de Ondernemerskring Heerenveen en het onderwijs, in het bijzonder Friesland College, Bornego College en OSG Sevenwolden.’

Knooppunt wil ondernemers en jongeren én leraren dichter bij elkaar brengen. Door ze in een vroeg stadium te enthousiasmeren voor het regionale bedrijfsleven, blijven de knappe koppen en de harde werkers in de regio of vinden jongeren gewoon de baan die het beste bij hen past. ‘Ontwikkelingen in het bedrijfsleven gaan snel; ondernemers kunnen docenten en jongeren daarover informeren. Anderzijds kunnen docenten de ontwikkelingen in het onderwijs presenteren. Studenten kunnen er bijvoorbeeld binnen lopen met vragen over stages, afstudeerprojecten en bijbaantjes, en voor ondernemers is Knooppunt een vraagbaak voor allerlei onderwerpen. We gaan er ook ondernemers gastcolleges laten geven en docenten over nieuwe ontwikkelingen laten vertellen. Onderwijsinstellingen en ondernemers maken zo kennis met elkaar en komen tot afspraken.’

Centrale ontmoetingsplaats

In Friesland zijn er al vergelijkbare projecten, denk aan De Kanselarij in Leeuwarden of KEI Noordoost-Friesland. ‘We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, we zoeken juist de samenwerking en willen een groot netwerk opbouwen. Zodat bijvoorbeeld een kind uit Heerenveen dat in scheepsbouw is geïnteresseerd via het netwerk in Sneek terecht kan komen. Met Knooppunt willen we de instroom van toekomstige medewerkers bevorderen, de kwaliteit van onderwijs verder verbeteren en de contacten met het bedrijfsleven versterken door een centrale ontmoetingsplaats te zijn.’

Voor de gemeente biedt Knooppunt ten slotte een mooie gelegenheid om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk of opleiding.

Gemeente Heerenveen
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 1081
Tweede niveau 6765
Nieuwsberichten 172230
Deze pagina 5827