Heerenveen: daar werk én woon je fantastisch

Gemeente Heerenveen

Heerenveen is booming. De economie floreert er als vanouds. Gelegen aan de kruising van twee autosnelwegen en met volop ruimte op de bedrijventerreinen is het dé ideale plek om te ondernemen. Helemaal als straks het centrum een grondige kwaliteitsimpuls heeft ondergaan.

Nieuwe impuls voor centrum Heerenveen

Het centrum van Heerenveen kan wel een upgrade gebruiken. De afgelopen decennia is er veel aandacht gegaan naar de bedrijventerreinen, omdat daar de grote bedrijvigheid nu eenmaal plaatsvindt. Maar nu daar de zaken weer voor de wind gaan, is nu het centrum aan de beurt. Accountmanager Wouter de Groot vertelt: ‘Op dit moment wordt er gekeken naar een toekomstvisie voor het centrum, wat gaat er goed en wat kan beter. Daarbij wordt er een onderzoek onder bezoekers van het centrum gedaan naar wat zij van een centrum verwachten. Denk aan het winkelaanbod, parkeren, openingstijden, beleving, noem maar op. Ondertussen vinden er gesprekken plaats met de centrumondernemers. De resultaten van het onderzoek en de gesprekken vormen, samen met lopende vastgoedontwikkelingen, de basis onder het ontwikkelingsplan waarmee we het centrum van Heerenveen een boost willen geven door middel van een kwaliteitsslag. Daarbij wordt ook gekeken of het centrum compacter en levendiger moet worden en hoe we meer samenhang in de verschillende functies, bijvoorbeeld ook wonen, cultuur, evenementen en activiteiten kunnen aanbrengen. Ook het onderwijs speelt daarbij een rol: het idee bestaat om een ‘Knooppunt’ in te richten, een punt waarbij het Friesland College in het centrum een plek krijgt om zo de interactie tussen onderwijs en ondernemers te versterken.’

Klaverblad Noordoost

Een aantrekkelijk centrum is, samen met een goede bereikbaarheid en voldoende ruimte op de bedrijventerreinen, een belangrijke vestigingsplaatsfactor. Wat betreft de bedrijventerreinen gaat het in Heerenveen zo goed, dat voor grootschalige ontwikkelingen nog maar één locatie van 5 ha beschikbaar is, en wel op bedrijventerrein IBF. ‘We zijn daarom de plannen voor ontwikkeling van Klaverblad Noordoost aan het actualiseren.

Daar zouden in de toekomst dan grootschalige bedrijfsvestigingen van 5 tot 10 ha kunnen plaatsvinden. Met bewoners zijn we al in overleg om te kijken hoe we de ontwikkeling op duurzame basis kunnen vormgeven – de zogenoemde Sinnetafels. Normaal gesproken zijn we op tijd als het bedrijventerrein over drie tot vier jaar beschikbaar is. Maar doet zich eerder een grote aanvraag voor, dan proberen we uiteraard samen met de Provincie Fryslân de ontwikkeling te versnellen.’

Matchmaking logistiek

Kavels in voorraad, een perfecte ontsluiting: ondernemers kunnen vooruit. Als ze tenminste aan voldoende gekwalificeerd personeel kunnen komen om de groei te realiseren. Daar knelt het, en niet alleen in de logistieke sector. ‘Logistiek is een van onze speerpunten. Daarom organiseren we op 6 september samen met 15-20 logistieke dienstverleners in Thialf een matchmaking dag. Ondernemers die medewerkers zoeken en mensen die een baan zoeken, proberen we dan aan elkaar te koppelen. Het wordt vooral een snuffeldag. Wat betekent werken in een logistiek bedrijf? Wat doet een orderpicker? En wat een heftruckchauffeur? En een internationaal chauffeur? Deze en nog veel meer vragen vormen dan het onderwerp van gesprek. Het gaat om oriënteren en kennismaken. Met als bedoeling dat de bedrijven concrete afspraken maken met zoveel mogelijk kandidaten om serieus in gesprek te gaan over een baan.’

Samenwerken staat Heerenveen op het lijf geschreven. Ondernemers, onderwijs en overheid vinden elkaar voortdurend met als gezamenlijke focus: economische voorspoed.

Gemeente Heerenveen
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 3309
Tweede niveau 5404
Nieuwsberichten 369415
Deze pagina 6552