Heerenveen heeft en geeft vleugels

Gemeente Heerenveen

Voor wie het nog niet in de gaten had: Heerenveen is werkelijk een unieke plek om te ondernemen. Het afgelopen jaar is er ruim 15 hectare verkocht, waarvan de helft nog wel moet worden gepasseerd. Naast de verbetering van twee aansluitingen op de A32 dit en volgend jaar, staat een nieuw bedrijventerrein op de tekentafel. Benieuwd? Kom op 21 november naar de ondernemersbijeenkomst van de gemeente en de ondernemerskring Heerenveen.

Aanpassing twee toe- en afritten A32

De toenemende bedrijvigheid en de verkoop van een grote hoeveelheid woningbouwkavels in de woonwijk Skoatterwâld heeft als gevolg dat er de afgelopen jaren twee grote knelpunten zijn ontstaan: vooral tijdens de spitsuren is het dringen op twee toe- en afritten aan de A32 en volgend jaar dreigt de gemeente “nee” te moeten verkopen aan ondernemers die een bedrijfskavel zoeken.

Allereerst noemt accountmanager Wouter de Groot de problematische toe- en afritten aan de A32. ‘Het betreft de aansluiting op Heerenveen-Centrum en het bedrijventerrein IBF en de zuidelijker gelegen aansluiting op de woonwijk Skoatterwâld en Oranjewoud. De aanpassingen betreffen de bouw van een fly over, wegverbreding, het plaatsen van verkeersregelinstallaties en het aanleggen van een rotonde. Zo moet de bereikbaarheid van zowel bedrijven als burgers worden vergroot: zowel de snelheid als de veiligheid gaan erop vooruit.’ Op www.heerenveenbeterbereikbaar.nl staat alle relevante informatie over dit project.

Nieuw bedrijventerrein

De stijgende lijn van nieuwe bedrijfsontwikkeling zet volgens De Groot door. ‘In diverse media verschenen de afgelopen tijd mooie cijfers en berichten over de vestigingsplek Heerenveen. De afgelopen twee jaar verkochten we bijna 20 ha, dat zijn ongeveer 30 voetbalvelden. Alleen al in 2018 scoorden we 15 ha. Ter vergelijking: Leeuwarden, Smallingerland en Sûd-West Fryslân bleven hangen rond de 1 ha. De vraag is nog steeds hoog; zo zijn er inmiddels al weer 10 ha in optie genomen. Ik zie verschillende grotere plannen van 2 ha of groter; de druk op het bedrijventerrein IBF neemt hierdoor toe en daarom zijn er nu concrete plannen voor de ontwikkeling van een nieuw stuk bedrijventerrein aan de A7. Aan de overkant van het IBF komt een nieuw terrein, waar grootschalige bedrijven ook weer een plek kunnen krijgen. Er is vooral grote belangstelling voor zichtlocaties. Heerenveen geeft ondernemers met het nieuwe bedrijventerrein de gelegenheid om hun vleugels uit te slaan.’

21 november ondernemersbijeenkomst

Heerenveen heeft economisch gezien op dit moment vleugels. Om ondernemers bij te praten over wat er allemaal gaande is, organiseert de gemeente samen met ondernemersvereniging OKH op 21 november een ondernemersbijeenkomst bij een van de bedrijven op het IBF bedrijventerrein in Heerenveen. De Groot verwacht dat tussen 15.00 en 18.00 uur een honderdtal ondernemers komen kennismaken met de nieuwe wethouder EZ Hans Broekhuizen, die de toekomstplannen voor de economie van Heerenveen zal toelichten. ‘Daarnaast komen onderwerpen als infrastructuur, bereikbaarheid, bedrijventerreinontwikkeling, circulaire economie en collectieve veiligheid aan de orde. Alle ondernemers in Heerenveen krijgen tijdig een vooraankondiging en een uitnodiging via de sociale kanalen of de kranten. We laten op 21 november zien dat Heerenveen vleugels heeft en dat ondernemers verder kunnen met toekomstige ontwikkelingen’.

Gemeente Heerenveen
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 2726
Tweede niveau 14193
Nieuwsberichten 665607
Deze pagina 10179