Heerenveen schept ruimte om te ondernemen

Gemeente Heerenveen

Dat Heerenveen dé plek is om in Noord-Nederland te ondernemen, is geen nieuws. Wél dat de gemeente alles uit de kast haalt om deze positie de komende jaren vast te houden en te versterken. Dat gebeurt langs verschillende wegen.

Forse banengroei

Eerst de lokale economische groei even opfrissen. De afgelopen vijf jaar nam in Heerenveen het aantal banen toe met ruim 8%. Dat is meer dan in de andere gemeenten in Friesland, waar de percentrages schommelen tussen 1 en 4%. De groei in Heerenveen zien we terug in de toename van het aantal nieuwe vestigingen: met 165 steeg dit aantal naar 4.953. Het aantal banen nam toe met 1.160 tot 31.018. Opvallend is dat in Heerenveen het inkomende forensisme relatief hoog is: van de 100 banen worden 70 bezet door mensen van buiten de gemeente. Elders is 30 gebruikelijk.

Nieuwe ruimte op het Klaverblad

Door de economische groei klinkt de roep om een nieuw bedrijventerrein steeds luider. Wouter de Groot, accountmanager bedrijven, vertelt: ‘De uitbreiding van A-Ware, de nieuwbouw van Groot Lemmer en Eurofins en de nieuwe vestiging van Morssinkhof Plastics hebben bijna achttien hectare opgeslokt. Vorig jaar verkocht de gemeente kavels aan twintig nieuwe bedrijven. Om te voorkomen dat we straks “nee” moeten verkopen gaan wij dit jaar de plannen maken voor een nieuw bedrijventerrein van 10 ha in de noordoostelijke oksel van het Klaverblad. Na overleg met de Provincie Fryslân en de omringende gemeenten hebben we groen licht gekregen. In de toekomst komt er nog eens 10 ha bij. De gehele ontwikkeling is bedoeld voor grootschalige vestigingen. Als bedrijven nog een plek zoeken in Heerenveen, in de nabije toekomst, dan kunnen ze contact opnemen.’

Vlotte en veilige doorstroming op de A32

De toenemende bedrijvigheid en de verkoop van een grote hoeveelheid woningbouwkavels in de woonwijk Skoatterwâld heeft als gevolg dat er de afgelopen jaren twee grote knelpunten zijn ontstaan: vooral tijdens de spitsuren is het dringen op twee toe- en afritten aan de A32.

De Groot benoemt dit als volgt. ‘Het betreft de aansluiting op Heerenveen-Centrum (afrit 12) en het bedrijventerrein IBF en de zuidelijker gelegen aansluiting op de woonwijk Skoatterwâld en Oranjewoud (afrit 11). De aanpassingen betreffen de bouw van een fly over, wegverbreding, het plaatsen van verkeersregelinstallaties en het aanleggen van een rotonde. Zo moet de bereikbaarheid van zowel bedrijven als burgers worden vergroot: zowel de snelheid als de veiligheid gaan erop vooruit.’ De aanpak van de A32 is een gezamenlijk project van de gemeente Heerenveen, de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Afrit 12 is ondertussen aanbesteed; de werkzaamheden starten eind 2019. Afrit 11 is najaar 2021 aan de beurt. Eind 2022 is dan een eind gekomen aan veel ergernis, tijdsverlies en onveiligheid.’ Op www.heerenveenbeterbereikbaar.nl staat alle relevante informatie over dit project.

Gemeente Heerenveen
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 1507
Tweede niveau 9329
Nieuwsberichten 237458
Deze pagina 6144