MKB5 Managementadvies geeft ondernemers beter leven

MKB5 BV

Ondernemers, die de juiste focus aanbrengen, de goede dingen doen en hun dingen goed doen, zijn succesvol. Remco van Suchtelen van MKB5 Managementadvies helpt ze hierbij en biedt ze zo een beter leven.

Vooruitdenken in veranderende tijden

Een juiste focus, kloppende product-marktcombinaties en een passend verdienmodel zijn wat Van Suchtelen betreft essentiële voorwaarden voor succes. ‘Ondernemers hebben vaak geen tijd of vinden het maar lastig om aan de slag te gaan met het bewust kiezen van hun koers. Ze leven vaak bij de waan van de dag en vergeten dan dat ze morgen ook nog geld moeten verdienen. Terwijl het zo belangrijk is om vooruit te denken, zeker in een wereld die zo snel verandert.’

Vanuit zijn bancaire achtergrond startte Van Suchtelen in 2000 MKB5 Managementadvies. Zijn ambitie is om ondernemers te helpen om zakelijk en financieel, en dus ook persoonlijk, gezond te zijn en te blijven. Daarbij zet hij zijn bedrijfskundige en financiële kennis en ervaring in en maakt hij, indien nodig, gebruik van de expertise van andere partijen.

Structuur doet wonderen

‘Ondernemers, die hun zaken goed hebben geregeld, kunnen sneller en meer geld verdienen’, zo vervolgt Van Suchtelen. ‘Ik help ze om hun bedrijf op orde te hebben, zodat ze omzet en winst kunnen behalen en hun financiering rond kunnen krijgen. Daarbij maakt het uiteraard verschil in welke situatie een bedrijf zich bevindt. Zit een bedrijf bijna aan de grond, dan beginnen we met noodmaatregelen, bijvoorbeeld contacten met de Belastingdienst of de bank. Daarna volgt een plan om op korte termijn meer omzet te maken en kosten te besparen. Is een bedrijf al goed bezig, dan komt het erop aan om de professionalisering verder door te voeren. Dus met visie, missie en plannen aan de gang gaan.’

In welke situatie een bedrijf zich ook bevindt, het aanbrengen van duidelijkheid, structuur en rust doet altijd wonderen. ‘Ondernemers komen dan beter in hun vel te zitten en houden tijd over om ook met morgen bezig te zijn.’

MKB5 Managementadvies werkt in Groningen, Drenthe en Overijssel, en soms ook in Friesland. In veel gevallen voor vaste relaties, van bakker tot bouwbedrijf en van uitvaartonderneming tot logistiek dienstverlener.

MKB5 Piramide

MKB5 Managementadvies hanteert altijd een zelf ontwikkelde aanpak: de MKB5 Piramide. ‘We beginnen altijd met de focus, met de product-marktcombinaties. We maken dan strategische keuzes. Daarna volgt de inrichting van het bedrijf: de werkprocessen, functies en taken. Maar bijvoorbeeld ook de scholing en opleiding. En uiteraard de efficiency: de lage kostprijs en beperking van de faalkosten. De derde stap betreft de cultuur. Hoe meer duidelijkheid en structuur, hoe beter. We willen de medewerkers binden en goed met ze communiceren, zodat ze zich veilig voelen en optimaal presteren. Aan de hand van een analysemodel volgt dan een businessplan en de implementatie hiervan in het bedrijf.’

De aanpak van MKB5 Managementadvies werkt, getuige de langdurige relaties. ‘Mijn klanten zijn doorgaans tevreden; ik kom regelmatig terug voor updates. Vanuit een grote betrokkenheid groeit een vertrouwenspositie. De ondernemer, die er vaak zo alleen voorstaat, voelt zich gesteund en ervaart dat ik ga en sta voor resultaten en altijd open sta om alles te delen.’

Bij MKB5 Managementadvies kan de ondernemer zo terugvallen op een vaste steun en toeverlaat in de weet dat “he never walks alone”.   

MKB5 BV
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 3807
Tweede niveau 1130
Nieuwsberichten 66504
Deze pagina 5241