• Start
  • Economisch
  • Pas op: de Algemene Verordening Gegevensbescherming komt eraan!

Pas op: de Algemene Verordening Gegevensbescherming komt eraan!

Simon Consulting Group

Het is kort dag: op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese verordening is gericht op de bescherming van personen tegen oneigenlijk gebruik en hacking van hun persoonlijke data, die in de systemen van overheden en bedrijven zijn opgeslagen.

Oneigenlijk gebruik en hacking tegengaan

Onlangs werd bekend dat veel grote organisaties nog niet voorbereid zijn op de nieuwe AVG, laat staan de kleinere. Heel onverstandig, want de Autoriteit Persoonsgegevens kan, als een organisatie na 25 mei nog tekort schiet, boetes opleggen van maximaal 4% van de omzet of 20 miljoen euro. Ja, dat is schrikken en slikken.

Bedrijven en overheden hebben twee jaar de tijd gehad om hun organisaties zo in te richten dat persoonsgegevens goed zijn afgeschermd tegen oneigenlijk gebruik en hacking. Pierre Simon van Simon Consulting Group verklaart: ‘Belangrijk is dat persoonsdata, bijvoorbeeld het adres of het BSN-nummer, van de betreffende persoon zijn en niet van de organisatie waar die zijn opgeslagen. Als iemand zijn persoonlijke data wil inzien of wil laten verwijderen, dan moet dat makkelijk en snel kunnen. Dat is inherent aan het privacyrecht: het zijn jouw gegevens. Organisaties zijn verplicht om netjes om te gaan met jouw persoonlijke gegevens; ze zijn verplicht om die te beschermen, of het nu om de Belastingdienst gaat of je gemeente, om je verzekeraar of je waterleverancier.’

Certificering ISO 27001

De nieuwe verordening geldt over de hele wereld, dus ook voor Facebook, Microsoft en Google. ‘Iedere organisatie, waar ook gevestigd, is verplicht om zich te houden aan de nieuwe Europese verordening, die alle Europese burgers beschermt. Ze moeten garanderen dat persoonlijke data niet oneigenlijk worden gebruikt of worden gehackt. Willen zij data gebruiken voor andere doeleinden dan in de eigen relatie tot de betreffende persoon, dan moeten ze daarvoor expliciete goedkeuring hebben.’

Simon Consulting Group helpt organisaties om op tijd klaar te zijn voor de nieuwe verordening. ‘We helpen organisaties om de nieuwe verplichtingen in kaart te brengen en die te integreren in hun compliance programma’s, als ze die hanteren. We geven aan welke data privacygevoelig zijn, wat de risico’s zijn en hoe de organisatie ermee om moet gaan;. Daarbij kunnen we ze helpen met certificering volgens ISO 27001, die gaat over informatiebeveiliging, inclusief privacygevoelige data. Met zo’n certificering voldoet de organisatie voor 80% aan de AVG; de overige 20% kunnen wij invullen. We begeleiden organisaties met de implementatie van de AVG, onder meer aan de hand van trainingen.’

Of je gegevens nu zijn opgeslagen bij je bank, je verzekeraar, je gemeente, je webshop of waar dan ook, vanaf 25 mei is de bescherming van je persoonsgegevens beter gewaarborgd. Met dank aan Europa!

Simon Consulting Group
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 3636
Tweede niveau 970
Nieuwsberichten 63988
Deze pagina 3294