Raven Advies: uw juridisch kompas.

Raven Advies B.V.

Raven Advies BV. helpt u bij het voorkomen en oplossen van juridische problemen door inzicht te combineren met overzicht. Wij creëren kansen, door te denken in oplossingen. Voor onze cliënten vormen wij een juridisch kompas, zodat u weet wat kansen zijn en wat niet.

Specialisten

Wij zijn specialisten en dat houdt in dat we slechts actief zijn op een beperkt aantal rechtsgebieden, namelijk Ondernemingsrecht en Arbeidsrecht. Op deze gebieden adviseren en procederen we en treden we regelmatig op als mediator en bindend adviseur. Als er binnen uw casus andere rechtsgebieden nodig mochten zijn, schakelen we een van onze externe specialisten in.

Arbeidsrecht en ondernemingsrecht

Wij staan cliënten bij in arbeidsrechtzaken zoals individueel ontslag, collectief ontslag, ontslagvergunningen van UWV en kennelijk onredelijk ontslag. Dit arbeidsrecht kan worden omschreven als het geheel  van (rechts)regels dat betrekking heeft op de arbeidsverhoudingen tussen werknemers en werkgevers in de private en publieke sector.

Daarnaast staan wij cliënten ook bij op het gebied van ondernemingsrecht, in het bijzonder met betrekking tot structuren, contracten en (her)financiering. Het ondernemingsrecht bevat regels over de rechten en plichten van partijen die betrokken zijn bij activiteiten met en soms ook zonder winstoogmerk.

Mediation

Raven Advies BV. biedt ook hulp bij een geschil of conflict door als mediator op te treden. Door het weer op gang brengen van de communicatie helpen we partijen om een eigen oplossing te vinden. Hierbij blijven de partijen eindverantwoordelijk over de oplossing en worden relaties niet onnodig geschaad. Hiermee wordt de stap naar de rechter voorkomen.

Kosten

Wij zijn flexibel in de manier waarop ons eindbedrag tot stand komt. Zo werken wij regelmatig op basis van vaste prijsafspraken, zodat er vooraf duidelijkheid is over de te verrichten investering. Soms valt het te bereiken resultaat niet goed in te schatten, daarvoor hanteren wij dan de resultaatdeling.

Wanneer een fixed fee of resultaatdeling niet mogelijk of gewenst is, hanteren wij uiteraard ook gewoon een uurtarief waarbij in voorkomende gevallen korting kan worden verleend. Daarnaast bieden wij voor vaste cliënten ook de mogelijkheid van een abonnement.

Raven Advies B.V.
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 8620
Tweede niveau 10981
Nieuwsberichten 368554
Deze pagina 16846