• Start
  • Economisch
  • Securitas helpt bij transformatie beveiliging van reactief naar proactief

Securitas helpt bij transformatie beveiliging van reactief naar proactief

Securitas Amsterdam

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor beveiligen. Pas in actie komen als er iets loos is, dat is het oude gedrag. Bij het Nieuwe Beveiligen staat preventie voorop.

Afwijkend gedrag voorspellen

Als vooraanstaand dienstverlener op het gebied van beveiligen is Securitas het aan zijn stand verplicht om voorop te lopen in de markt. Dat zien we dan ook. Het Zweedse bedrijf investeert fors in nieuwe beveiligingsstrategieën. Dit gebeurt vanuit een beveiligingsvisie die staat voor preventieve veiligheidsoplossingen, die zijn gebaseerd op proactiviteit, integraliteit en sturing vanuit dreiging.

Area manager Amsterdam, Marcel Reith, vertelt: ‘Regelden we de beveiliging vroeger vooral via surveillance en alarmopvolging, tegenwoordig zijn we in staat om aan de hand van data, die worden aangeleverd door camera’s, sensoren en andere digitale datageneratoren, afwijkend gedrag vroegtijdig te signaleren en zelfs te voorspellen. We bewegen zo van reactief naar proactief.’

Het lijkt erop dat veel organisaties tijdens de crisisjaren hun beveiliging hebben verwaarloosd. Terwijl de wereld razendsnel veranderde zijn investeringen in vernieuwing achterwege gebleven. ‘In China loopt een proef, waarbij politieagenten via smart glasses online worden gevoed met data die afkomstig zijn uit verschillende bronnen. Ze krijgen continu informatie over bijvoorbeeld afwijkend gedrag of gezochte personen. Dit schetst de ontwikkelingen, die er ook bij ons aankomen.’

Sensoren en camera’s

Met Het Nieuwe Beveiligen definieert Securitas het beveiligingslandschap opnieuw. Het staat voor preventieve veiligheidsoplossingen, die ons in staat stellen om de continu veranderde wereld te transformeren naar een veiligere plek om in te leven en te werken.

‘Voor ons staat vast dat veiligheid op een nieuwe manier moet worden ingericht. Niet alleen is een integrale aanpak van fysieke beveiliging en cybersecurity belangrijk, in Het Nieuwe Beveiligen staat een proactieve, integrale en gastvrije aanpak centraal. Niet langer beveiligen we op basis van risico’s, maar monitoren en acteren we op afwijkende signalen vanuit realtime data en menselijk gedrag. We kijken dus veel meer naar afwijkende situaties en afwijkend gedrag. Om dat goed te kunnen doen moeten we ons uiteraard verdiepen in het normgedrag. Als bijvoorbeeld iemand in een bankgebouw doelbewust op een loket afloopt, is dat niets bijzonders. Maar kijkt die alleen maar rond en de volgende dag nog eens, dan lijkt het erop dat het bezoek bedoeld is om iets abnormaals te doen, een overval bijvoorbeeld. Als je het personeel en de beveiligers goed traint op afwijkend gedrag, kun je veel ellende voorkomen. Dit geldt uiteraard ook in winkels en andere situaties.’

Essentieel is dus goed opletten en afwijkend gedrag waarnemen. Behalve oplettende ogen zijn er tegenwoordig heel veel digitale detectoren die data verzamelen en zo informatie genereren. ‘Door data slim te combineren ontstaat bruikbare informatie, op basis waarvan je preventief te werk kunt gaan. Slimme hardware en intelligente software brengen ons in posities, waarvan we nooit hebben kunnen dromen.

En voor wie dacht dat het bij Securitas vooral gaat om mannen in uniformen: bezoek www.hetnieuwebeveiligen eens.

Securitas Amsterdam