• Start
  • Economisch
  • Simon Consulting Group: compliance meer dan naleven van regels

Simon Consulting Group: compliance meer dan naleven van regels

Simon Consulting Group

Al jaren is Simon Consulting Group sterk in compliance, het adviseren en ondersteunen van bedrijven in het naleven van de geldende wet- en regelgeving. Voor managing partner Pierre Simon is compliance echter veel meer dan dat. “Het gaat er ook om hoe een bedrijf zich wil positioneren in de markt. Zo zijn enorme beloningen niet in strijd met de wet- en regelgeving, maar ze kunnen wel een vertekend beeld geven en daarmee een negatief effect op de klandizie hebben. En dus kijken wij verder dan de wet- en regelgeving om zo tot de meest sterke positionering te komen.”

Compliance is dus een combinatie van enerzijds wet- en regelgeving en anderzijds beeldvorming, waar per branche anders naar gekeken moet worden. “Zo geldt voor financiële instellingen een verordening die voorschrijft dat bonussen niet hoger mogen zijn dan een bepaald deel van het jaarsalaris”, geeft Simon een voorbeeld. “Niet-financiële instellingen kennen zo'n verordening niet. Om dan tot een goed advies te komen, kijken wij wat binnen die branche de norm is, hoe de meer gereguleerde bedrijven of sectoren het doen en welke trend dan waarneembaar is.”

Tone at the top

Een ander voorbeeld vormen beleggingen in bijvoorbeeld de wapenindustrie. Als één klant daar niet mee geassocieerd wil worden, loopt hij weg met mogelijk een enorm sneeuwbaleffect tot gevolg. “En daar zijn directies zich niet altijd van bewust”, meent Simon. Compliance begint voor Simon Consulting Group dan ook bij de directie. “De 'tone at the top' is zo bepalend voor de rest van de organisatie. Alleen als daar de neuzen allemaal de juiste kant op staan, kunnen wij met succes de medewerkers meenemen in het creëren van awareness.”

Wereldwijd

Simon Consulting Group is voornamelijk op Nederland gericht, maar heeft ook klanten in het buitenland. “Europa kent veel overkoepelende wet- en regelgeving, voor bijvoorbeeld telecombedrijven”, zegt Simon. “En wereldwijd volgt veel compliance dezelfde voorwaarden voor richtlijnen, gedragscodes en trainingen. Zo is roken op de werkplek in veel landen wettelijk verboden, maar het drinken van alcohol niet. Een Nederlandse gedragscode op dit vlak kan natuurlijk ook in Rusland of Japan worden geïmplementeerd. Vooral op de Antillen zijn de gelijkenissen met Nederland groot, maar wel lopen ze net iets achter. En dus vervullen wij ook daar regelmatig onze adviserende rol.”

Sterke positionering

Wie met Simon Consulting Group in zee gaat, kan vertrouwen op een sterke combinatie van juridische kennis, ervaring in vele sectoren en logisch 'out of the box' denken. “Wij verdiepen ons vooraf altijd in wat het bedrijf precies doet, om van daaruit optimaal te adviseren”, vult Simon aan. “Veel bedrijven letten vooral op de negatieve aspecten van de wet- en regelgeving, op wat ze niet mogen. Wij stimuleren bedrijven zichzelf als klant te benaderen om niet alleen vanuit de wet- en regelgeving, maar ook vanuit de beeldvorming tot de meest sterke positionering te komen.”

Simon Consulting Group
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 5699
Tweede niveau 1250
Nieuwsberichten 90041
Deze pagina 4559