• Start
  • Economisch
  • Simon Consulting Group, het belang van anti-corruptie-compliance

Simon Consulting Group, het belang van anti-corruptie-compliance

Simon Consulting Group

Onlangs werd maar weer eens duidelijk hoe een voor omkoping veroordeelde klant een bank met een strafrechtelijke procedure kan confronteren als blijkt dat intern onvoldoende is gedaan om corruptie tegen te gaan. Gelukkig hebben financiële en andere instellingen sinds oktober 2016 de mogelijkheid zich te laten certificeren voor een complianceprogramma specifiek gericht op het voorkomen van corruptie. “Wij begeleiden organisaties bij het behalen van deze certificering”, zegt Pierre Simon, managing partner van Simon Consulting Group. “Het is niet verplicht, maar wel het tastbare bewijs dat je een betrouwbare partner voor al je relaties bent.”

Nieuwe norm

Wereldwijd is er nog maar een handje vol organisaties dat conform deze nieuwe ISO-norm voor hun anti-corruptie-complianceprogramma is gecertificeerd, maar Simon Consulting Group verwacht een kettingreactie nu enkele grote bedrijven en overheden het al als voorwaarde stellen om zaken te doen. “Wij kennen echt alle ins en outs van deze nieuwe norm”, vertelt Simon. “Het is niet makkelijk om deze certificering te behalen, maar wij werken samen met organisaties die het mogen toekennen en weten dus als geen ander waar het programma aan moet voldoen.” Het maakt dat wij organisaties optimaal klaarstomen om daadwerkelijk te worden gecertificeerd.”

Praktische implementatie

Bij dat klaarstomen kijkt Simon Consulting Group in eerste instantie naar wat er al binnen de organisatie wordt gedaan om corruptie tegen te gaan. “Meestal is er al wel sprake van een papieren programma, waarop in meer of mindere mate wijzigingen en aanvullingen te adviseren zijn”, licht Simon toe. “Het daadwerkelijk implementeren van dit programma op de werkvloer laat echter vaak te wensen over. Medewerkers zijn bijvoorbeeld onvoldoende op de hoogte van de te volgen procedure wanneer zij worden geconfronteerd met een overheid die geld biedt om zaken te doen. In de praktijk kan dit dus tot strafrechtelijke procedures leiden.”

Compliance en meer

Om dergelijke problemen te voorkomen, brengt Simon Consulting Group nauwgezet in kaart waar een organisatie op dat moment staat. “Afhankelijk van de uitkomst, helpen wij een anti-corruptie-complianceprogramma op te stellen of aan te scherpen”, vertelt Simon. “Waar nodig verzorgen wij trainingen voor directie, middenkader en werkvloer. Als programma en implementatie op orde zijn verzorgen wij tot slot de begeleiding van de certificering, die door een onafhankelijke derde partij wordt gedaan.” Ook voor algemene compliance, de andere ISO-standaard, en de voor banken wettelijk verplichte integriteitsrisicoanalyse vormt Simon Consulting Group een betrouwbare partner. Vanuit hun brede kennis en ervaring helpen zij grote en kleine organisaties niet alleen aan de geldende wet- en regelgeving, maar ook aan de gewenste beeldvorming te voldoen.

Simon Consulting Group
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 4775
Tweede niveau 1283
Nieuwsberichten 82383
Deze pagina 4073