Simon Consulting Group levert compliance van A tot Z

Simon Consulting Group

Voor alle banken die dankzij de vele wetten en regels door de bomen het bos niet meer zien

Compliance ofwel je zaken volgens de geldende wet- en regelgeving op orde hebben, mag dan logisch klinken, eenvoudig is niet. Zo worden financiële instellingen - als reactie op de financiële crisis en veranderende wereldsituatie - regelmatig met nieuwe wetten en regels geconfronteerd. Bovendien is er vaak ruimte voor interpretatieverschillen, wat het inzicht niet bevordert. Simon Consulting Group uit Amsterdam heeft dat inzicht wel. "Wij kennen de interpretaties van de financiële toezichthouders, weten waar banken momenteel tegenaan lopen", zegt Pierre Simon, Managing Partner bij Simon Consulting Group. "Vanuit die kennis bieden wij altijd een transparante, betaalbare oplossing."

Banken zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht een systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA) uit te voeren, een gedegen analyse naar risico's op het gebied van bijvoorbeeld fraude, corruptie en witwassen. Uit recent onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt echter dat tachtig procent van de banken dit niet op orde heeft. Maar als de risico's niet goed in beeld zijn, waarop baseren banken dan hun beleid? "Wij gaan graag met deze banken om tafel", stelt Simon. "Niet alleen om awareness bij de directie te creëren, maar ook om medewerkers pragmatische, makkelijk toe te passen oplossingen aan te bieden. Wij helpen banken en overige financiële instellingen niet alleen bij de analyse zelf, maar ook bij het schrijven van goed beleid en heldere procedures. Waar nodig verzorgen wij trainingen. Kortom, wij steken écht onze handen uit de mouwen."

Simpel en transparant

Daarin onderscheidt Simon Consulting Group zich van andere spelers op de compliancemarkt. "Vaak  worden de grote accountantskantoren ingevlogen, maar het is niet hun corebusiness", belicht Simon hun meerwaarde. "Zij missen de juridische en aspectgerichte achtergrond en daarmee de diepgang die wij wel te bieden hebben. Diepgang die we niet alleen inzetten voor een systematische integriteitrisicoanalyse. Ook voor bijvoorbeeld Customer Due Diligence ofwel klantintegriteit kunnen banken bij ons terecht. Wij verzorgen op discrete wijze de verplichte identificatie en analyse van bestaande en nieuwe klanten, wij nemen op dit vlak al het werk uit handen. Zo kunnen banken zich volledig op hun primaire taken richten." Compliance is overigens niet alleen van wezenlijk belang voor banken. Ook andere onder toezicht staande instellingen zoals verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen hebben zich aan de steeds veranderende Nederlandse, Europese en zelfs Amerikaanse wet- en regelgeving te houden. Simon Consulting Group zorgt voor de simpele vertaling, zodat al dit soort financiële instellingen ondanks de vele wetten en regels door de bomen het bos blijven zien. 

Simon Consulting Group
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 8052
Tweede niveau 2509
Nieuwsberichten 109706
Deze pagina 4767