Digitaal werken begint met veiligheid

InDiv Solutions B.V.

ICT is tot in alle haarvaten van organisaties binnengedrongen. De uitdijing leidt tot steeds meer complexiteit. Ondernemers raken de weg kwijt met als gevolg dat ze risico’s lopen op het gebied van veiligheid. Alles is immers met alles verknoopt. Met QaaS·Safe helpt Quality ICT ondernemers met safety first op het gebied van ICT.

Hoge eisen aan veiligheid

QaaS·Safe is een dienstverlening van Quality ICT, een allround ICT-dienstverlener in Groningen die tien medewerkers telt. Eindbaas van QaaS, Pierre Kleine Schaars zag de afgelopen jaren de markt snel veranderen en constateerde dat ondernemers de bomen in het bos niet meer konden zien. ‘Het wemelt van de ICT-leveranciers en -dienstverleners, maar het feit dat je iets kunt leveren betekent nog niet dat je er ook echt verstand van hebt en de klant aan een écht passende oplossing kunt helpen. Wij zijn daarom op de stoel van de ondernemer gaan zitten en hebben ons afgevraagd: wat heeft die nou écht nodig? Ons antwoord luidt: Quality as a Service, ofwel: QaaS. In de aanpak van QaaS starten we met het veilig maken van de desktop en de ICT-omgeving. Dat moet, want de cybercriminaliteit viert hoogtij en de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt hoge eisen aan de veiligheid van persoonsgegevens. We helpen ondernemers om hun ICT zo veilig mogelijk in te richten.’

Kaf van het koren

Het QaaS concept begint met een inventarisatie QaaS·Nu: hoe steekt het ICT-systeem in elkaar, wat gaat er goed en wat niet? Is de beveiliging op orde, de antivisussoftware up-to-date, de back-up goed geregeld? ‘Aan de hand van onze analyse maken we een verbetervoorstel. We kunnen de klant dan een abonnement aanbieden op basis van een veilige ICT-omgeving en -infrastructuur. Die voorzien we van slimme software en antivirus- en back-upvoorzieningen. Op afstand monitoren we en als het moet, grijpen we in. Met het helpdesk abonnement QaaS·Help kan de klant met alle opmerkingen en vragen bij ons terecht. We adviseren de ondernemer en helpen hem zo de bomen weer in het bos te kunnen zien. Hij kan daarbij altijd terugvallen op een deskundige en betrokken vertrouwenspersoon, die hem helpt de zaken te duiden. Dat is nodig, want via fysieke gesprekken en internet komt er zoveel op hem af. Wij helpen hem het kaf van het koren te scheiden en vragen net zolang door totdat we een passend advies kunnen geven. Ook helpen we de klant met het aanvragen van offertes en het maken van een verstandige keus daaruit.

www.qaas.nu, QaaS met een Q

Met InDiv Solutions heeft Qaas Safe een inspirerend partnerschap. ‘InDiv heeft onze website gebouwd en is dus leverancier. Maar InDiv verkoopt ook onze dienstverlening QaaS·Safe en is hiermee afnemer. Echt partnerschap dus, dat ons leert dat, als je kunt delen je ook kunt vermenigvuldigen.’

De website www.qaas.nu is continu in ontwikkeling. Aan de hand van terugkoppeling van bezoekers wordt die continu vervolmaakt. ‘Reageer dus, graag,’, roept Kleine Schaars op.

InDiv Solutions B.V.
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 2554
Tweede niveau 3878
Nieuwsberichten 80621
Deze pagina 4809