Kenniscentrum Arbeidsrecht geeft duidelijkheid over veranderingen wetgeving

Dat het arbeidsrecht aan verandering onderhevig is, mag duidelijk zijn. Zo komt het kabinet Rutte III zeker met voorstellen om de Wet werk en zekerheid aan te passen. Ook staat vast dat de Algemene verordening gegevensbescherming op 25 mei 2018 de huidige Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Wat de consequenties van deze veranderingen zijn, roept echter veel vragen op. “Wie duidelijke antwoorden wil, is welkom bij één van de workshops die wij verspreid over het land organiseren”, zegt Peter Raven van het Kenniscentrum Arbeidsrecht.

De impact van de Wet werk en zekerheid op werkgevers en werknemers is nog altijd groot. Het kabinet Rutte III denkt de wet met de nodige voorstellen in positieve zin te veranderen. “Zo kiest het kabinet voor een uitbreiding van de ontslaggronden en een verruiming van de proeftijd”, geeft Raven enkele voorbeelden. “Daarnaast zet het kabinet in op een kortere periode van loondoorbetaling bij ziekte voor kleinere ondernemingen.” Welke consequenties deze op het oog simpele voorstellen hebben, laat het Kenniscentrum Arbeidsrecht in de workshops uitvoerig de revue passeren.

Privacy wetgeving

Het vastleggen van persoonsgegevens is en blijft een ‘tricky business’. Als werkgever moet je dus zeker de gevolgen van de Algemene verordening gegevensbescherming kennen. “Zo gelden voor cameratoezicht op de werkplek eisen gericht op onder andere de noodzaak, informatieplicht en bewaartermijn”, vertelt Raven. “Controle op het gebruik van internet en social media is toegestaan, maar wel conform specifieke richtlijnen. En waar moet het doorgeven van personeelsgegevens aan een externe loonadministrateur aan voldoen? Dit en meer komt in onze workshop aan bod.”

Actuele activiteiten

Met de beschreven workshops geeft het Kenniscentrum Arbeidsrecht een vervolg aan de roadshow die in november 2017 met succes van start ging in Rotterdam en Zeeland. “Ook de komende maanden belichten wij in iedere workshop een actueel onderwerp”, stelt Raven tot slot. “Verder delen wij in samenwerking met strategische partners onze brede kennis, coaching, mediation en opleidingen op het gebied van arbeidsrecht.” Meer informatie is te verkrijgen via de in 2018 te lanceren app en de online portal www.kenniscentrumarbeidsrecht.nl

Vaardigheden

Gepubliceerd op

maart 5, 2018

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *