MarketingOost Regio- en stadsmarketing in de brede zin van het woord

MarketingOost is een organisatie die streeft naar het verbeteren van het imago en het vergroten van de naamsbekendheid van steden en regio’s in Overijssel. Dit doen we door midden van regio- en stadsmarketing in de brede zin van het woord. Hierbij ligt de nadruk op recreatie en toerisme, maar er is ook steeds meer aandacht voor bijvoorbeeld wonen, werken, onderwijs en zorg. Deze factoren bepalen samen de aantrekkelijkheid van de stad en van de regio.

Regio- en stadsmarketing

Met regio- en stadsmarketing als specialiteit willen wij met onze marketingprofessionals een bijdrage leveren aan de versterking van de regionale economie. Met onze activiteiten willen we meer bekendheid, een beter imago, hogere bestedingen en meer banen realiseren. Dit alles willen we realiseren samen met de ondernemers, overheden, bewoners en andere partners die samen met ons geloven in de regio.

De drie B’s

MarketingOost bevordert en profileert de aantrekkelijkheid van stad en regio door het gebruik van de drie B’s.

  • Binding creëren door aan te jagen, te inspireren en door het verbinden van de vier O’s (ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek);
  • Branding: door producten die de aantrekkelijkheid vergroten (mede) te ontwikkelen en door stad en regio te profileren en te vermarkten;
  • Borging: door het (mede) ontwikkelen en bewaken van een langetermijn visie en strategie voor de regionale vrijetijdseconomie en door inspanningen te monitoren en te verantwoorden.

Geen winstoogmerk

Dit alles doen we zonder eigen belang en we investeren dan ook alle inkomsten weer in de marketing van het gebied. MarketingOost is namelijk een stichting zonder winstoogmerk.