Professionele begeleiding bij re-integratie en outplacementtrajecten

GVM Werkt!

GvM Werkt! is het adres voor professionele begeleiding bij tweede spoor re-integratie en outplacementtrajecten voor uiteenlopende opdrachtgevers en werkgevers, van grote internationale organisaties tot onderwijsinstellingen en MKB bedrijven.

Een werkgever heeft verplichtingen in de loondoorbetalingsperiode van een zieke medewerker, waarbij het UWV erg kritisch is op of u de juiste processtappen heeft gezet, met eventuele loonsancties voor werkgever of werknemer ten gevolge. Wij kunnen hierin samenwerken om te bepalen welke processtappen al zijn gezeten of nog gezet moeten worden en in gesprek met de medewerker stellen we een plan van aanpak op en gaan we aan het werk.

Werknemer

GVM Werkt! geeft de nodige handvatten om weer de regie te krijgen over de eigen loopbaan. Welke handvatten dit zijn, bepalen we in een kennismakingsgesprek waarin we ingaan op de opgedane werkervaring en de motivatie van de keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Samen gaan we op zoek naar een passend vervolg van deze loopbaan.

Een medewerker kan bijvoorbeeld in dienst zijn bij een werkgever en ziek worden. De huidige functie van de medewerker is niet meer passend of passend te maken en ook elders binnen de organisatie zijn helaas geen passende functies. Er moet dan gezocht worden naar een baan bij een andere werkgever, waarbij we spreken van tweede spoor re-integratie.

Interim-management

GvM Werkt! heeft haar kennis en managementervaring opgedaan in organisaties die gericht zijn op arbeidsmobiliteit, uitzenden en re-integratie. Het laatste project betrof het herstructureren en optimaliseren van de werkprocessen binnen een re-integratiebedrijf. Kenmerkend voor onze aanpak is dat wij, behalve ontwikkelaar van processen, ook people-manager zijn.

Samengevat houdt het in dat u GvM Werkt! in kunt zetten voor:

  • Caseloadbegeleiding voor re-integratiebedrijven.
  • Werkprocesoptimalisatie voor re-integratiebedrijven.
  • Herstructurering van werkprocessen.
  • Grip krijgen op een hoog ziekteverzuim of grijs verzuim binnen MKB-bedrijven.
  • Meedenken, organiseren en implementeren aangaande de nieuwe wet- en regelgeving, WWZ en Participatiewet.
  • Begeleiding van werknemers die door ziekte en/of ontslag een andere baan moeten zoeken, of werknemers die zelf van baan willen veranderen (outplacement).
GVM Werkt!
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 9496
Tweede niveau 14521
Nieuwsberichten 742171
Deze pagina 12903