Securitas Amsterdam, effectief met efficiënte 4D beveiliging

Securitas Amsterdam

Het principe van 4D Beveiligen dat Securitas Amsterdam voorstaat, is gebaseerd op de vier pijlers proactief, gastvrij, flexibel en effectief, waarbij de laatste pijler een samenvatting is van het geheel. “Met onze efficiënte aanpak maken wij organisaties bewust van het feit dat effectief beveiligen veel meer is dan alleen het reageren op het zien plegen van een strafbaar feit”, zegt Marcel Reith van Securitas Amsterdam. “Het is juist van belang met elkaar op gastvrije wijze in te spelen op voorbereidende handelingen om tot een strafbaar feit te komen.”

Samengevat staat het 4D Beveiligen voor een totaaloplossing, waarbij proactief beveiligen met een flexibele en efficiënte inzet van mens, kennis en techniek leidt tot een hoge mate van gastvrijheid en veiligheid binnen een organisatie. “Zo betreft het flexibel en efficiënt inzetten van mensen niet alleen het leveren van onze beveiligers, getraind in het reageren op voorbereidende handelingen”, vertelt Reith. “De beveiliging wordt een stuk efficiënter als we ook de security awareness onder de medewerkers van de organisatie zelf optimaal stimuleren.”

Extra ogen

In de ogen van Securitas Amsterdam is veiligheid iets van iedereen. “We ervaren allemaal wel eens een onderbuikgevoel dat er iets niet klopt”, licht Reith toe. “Door ook medewerkers te trainen in het alert zijn op afwijkende situaties maak je in het licht van beveiliging heel efficiënt gebruik van de mogelijkheden die je als organisatie hebt.” Het trainen van de eigen beveiligers en medewerkers van de organisatie vormt een continue proces binnen het principe van 4D Beveiligen. “Want als er een jaar lang niet gebeurt, val je in slaap en ga je dus dingen missen.”

Mystery quest

Met Red Teaming houdt Securitas Amsterdam de security awareness op het juiste niveau. “Onze mystery quest probeert in eerste instantie aangekondigd en later in het proces onaangekondigd op bijvoorbeeld een bepaalde plek in het pand te komen of specifieke informatie los te peuteren via de telefoon”, vertelt Reith. “We nemen alles op om blijvend te leren van eventuele zwakke punten in het efficiënt en effectief handelen.” Zo creëert Securitas Amsterdam met 4D Beveiligen de meest proactieve, gastvrije, flexibele en effectieve beveiliging voor welke organisatie dan ook.

Trefwoorden:
Securitas Amsterdam
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 4549
Tweede niveau 5439
Nieuwsberichten 390977
Deze pagina 9061