40 miljoen van Endstravermogen naar Staat

08-06-2015

In het kader van een transactie van het Openbaar Ministerie (OM) wordt door het vastgoedconcern van wijlen Willem Endstra, Wilmar Beheer B.V. en Arpollo Amsterdam B.V. en hun rechtsopvolgers, de helft van de waarde van het concern in de vorm van vermogensbestanddelen overgedragen aan de Staat.

Met name na de moord op Endstra in 2004 is gebleken dat behalve legale inkomsten en investeringen er ook omvangrijke criminele geldstromen door het concern liepen, waardoor het concern zich door toedoen van Endstra schuldig maakte aan witwassen.

Het OM heeft vastgesteld dat met de overdracht van vermogensbestanddelen, met een door het OM geschatte waarde van ca. 40 miljoen euro, de rechtspersonen van het huidige concern op een passende wijze hebben afgerekend voor deze witwas-activiteiten.

Betoonde transparantie

Na de dood van Endstra hebben de verantwoordelijken voor de vastgoedondernemingen alle medewerking verleend aan het onderzoek ter vaststelling van de gang van zaken in het verleden en de waarde van het concern ten behoeve van een strafrechtelijke afdoening.

Om die waarde te kunnen bepalen zijn een extern accountantskantoor, accountants van het OM en specialisten van de Belastingdienst ingeschakeld. In de transactie met het OM is bepaald dat aan de Staat vorderingen, vastgoed en aan vastgoed gerelateerde geldbedragen wordt overgedragen.

Deze totale afwikkeling is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen OM en de Belastingdienst.

Bron: OM

Deel dit bericht met uw netwerk