‘Aanpassing definitie strafbaar seksueel handelen leidt niet automatisch tot meer straffen’

Den Haag- De aanpassing van het wetsvoorstel seksuele misdrijven, waarbij de ondergrens van strafbaar handelen wordt verlaagd, leidt niet automatisch tot meer straffen. Hiervoor waarschuwt de Raad voor de rechtspraak minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) in een nieuw wetgevingsadvies na aanpassingen in het betreffende ontwerpwetsvoorstel. De Raad spreekt zijn waardering uit over de veranderingen die inmiddels zijn doorgevoerd aan de hand van zijn eerdere advies. Maar er blijven een aantal onduidelijkheden en bezwaren in het huidige wetsvoorstel waar de Raad graag een duidelijker antwoord op ziet.

In het wetsvoorstel seksuele misdrijven wordt de ondergrens van strafbaar handelen aanzienlijk verlaagd. Dit betekent dat er veel meer seksueel gedrag strafbaar wordt gesteld, zoals bijvoorbeeld schuldaanranding, schuldverkrachting en seksuele intimidatie. Echter, bij zedendelicten – en zeker ook bij de in de wet nieuw voorgestelde feiten, zal het bewijs vaak niet eenvoudig te leveren zijn. Iets dat op het moment al vaak bij zedenmisdrijven het geval is. Dat bepaald seksueel gedrag straks wel strafbaar is, betekent dus niet automatisch dat er steeds een veroordeling volgt. Vaak is het in dit soort zaken het woord van het slachtoffer tegen dat van de verdachte. Verruimde delictsomschrijvingen veranderen daar niets aan.

Maatwerk via taakstraf
Een ander aspect van de wet waar de Raad een kanttekening bij plaatst is de handhaving van het taakstrafverbod voor het maken of bezitten van kinderpornografie. Gezien het belang van maatwerk, zeker bij jeugdigen, moet de rechter in staat blijven om toch een taakstraf op te leggen bij dit soort criminaliteit. Zeker als het gaat om grensgevallen. Om een voorbeeld te noemen: als een 17-jarige een relatie heeft met een 23-jarige, en deze uit eigen beweging een naaktfoto stuurt die verder niet wordt verspreid. Dan is er formeel sprake van kinderporno, maar is een celstraf daarmee gepast? Het is aan de rechter om hier een afweging in te maken, vindt de Raad. Daarbij kan hij rekening houden met de specifieke omstandigheden in de zaak en een passende straf geven.

Seksuele handelingen
Tenslotte stelt de Raad dat het begrip ‘seksuele handelingen’, dat centraal staat in dit wetsvoorstel, nog veel duidelijker gedefinieerd dient te worden dan nu wordt gedaan. Het oude begrip ‘ontucht’ komt daarmee te vervallen. Het lijkt er echter op dat de betekenis van dit centrale begrip niet overal hetzelfde is in dit wetsvoorstel. Zo is bijvoorbeeld niet helder of het begrip impliceert dat wordt gehandeld in strijd met de sociaal-ethische norm of dat het meer neutraal is in betekenis.

Bron: Rechtspraak; foto: pixabay

Recente berichten

Johan Derksen tekent voor 2 jaar bij met dagelijkse talkshow

De geruchten waren er al eerder omtrent Johan Derkse,n nadat hij aangaf wel graag door… Lees verder

september 18, 2021

FNV Zorg & Welzijnsbarometer: Zorgsector loopt hard leeg

38% van de medewerkers in zorg & welzijn heeft het afgelopen anderhalf jaar collega’s zien… Lees verder

september 18, 2021

Politie stuurt e-mail in onderzoek naar digitale oplichting

Utrecht - Vrijdag 17 september verstuurde de politie naar 20.000 mailadressen een bericht. Hierin werd… Lees verder

september 17, 2021

Ook minister van Defensie Bijleveld dient ontslag in

De Rijksvoorlichtingsdienst laat namens de minister-president weten: De minister van Defensie, Ank Bijleveld, heeft vandaag… Lees verder

september 17, 2021

Tijdelijke vervanging minister van BuZa door Tom de Bruijn

De Rijksvoorlichtingsdienst laat namens de minister-president weten: De minister van Buitenlandse Zaken, Sigrid Kaag, heeft… Lees verder

september 17, 2021

Meer werken geen oplossing voor krapte, aantrekkelijker werk wel

Meer uren werken is geen oplossing voor de krapte die is ontstaan op de arbeidsmarkt.… Lees verder

september 17, 2021