Grotere slagkracht Nederlandse hulporganisaties

26-04-2015

Den Haag - Minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel) heeft vandaag officieel het startschot gegeven voor het Dutch Relief Alliance. Twaalf Nederlandse hulporganisaties gaan hierin samenwerken om effectiever hulp te bieden bij humanitaire rampen. Hard nodig, volgens Ploumen: 'Door de opeenstapeling van crises is de behoefte aan noodhulp groter dan ooit. Dat betekent dat alle betrokken partijen nog beter moeten samenwerken en dat er geen ruimte mag zijn voor competitie tussen organisaties. Deze faciliteit is opgezet om organisatiebelangen ondergeschikt te maken aan de belangen van de slachtoffers van humanitaire rampen.'

Volgens Ploumen bestendigt de DRA een trend van nauwere samenwerking tussen Nederlandse hulporganisaties. Organisaties werkten al langer samen om publieksfinanciering te werven, via het verband van samenwerkende hulporganisaties (SHO). Steeds vaker worden nu ook de handen ineen geslagen bij het verlenen van hulp. Zo werd na de orkaan op Vanuatu in gezamenlijk overleg besloten drie Nederlandse hulporganisaties te sturen, vanwege de beperkte capaciteit van het eilandenrijk. Ook hulp aan Syrië en Zuid-Soedan wordt nu al gecoördineerd aangepakt. 'Maar', zo zegt de minister, 'er zijn nog wel wat slagen te maken. En daar is deze alliantie voor bedoeld. Ieder van de deelnemende organisaties heeft een eigen netwerk en eigen expertise. Per crisissituatie overleggen de organisaties in de alliantie wie het beste waar hulp kan verlenen: dat komt onze slagkracht ten goede. Bovendien biedt dit de kans om nog beter informatie uit te wisselen en van elkaars ervaringen te leren.'

Ploumen heeft de komende drie jaar 120 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de alliantie: 40 miljoen euro per jaar. Dit geld komt uit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking en vervangt de incidentele bijdrages voor noodhulp die hulporganisaties nu ontvangen. 70 procent van het bedrag is bestemd voor chronische crises in landen als Syrië en Irak. De rest zal gaan naar acute crises als natuurrampen. Aan de DRA doen twaalf organisaties mee die voldoen aan bepaalde capaciteitseisen. Op dit moment zijn dat: CARE, Cordaid, Dorcas Aid International, ICCO/Kerk in Actie, OXFAM NOVIB, Save the Children, Tear, Terre des Hommes, Stichting Vluchteling, WarChild, World Vision en Stichting ZOA.

Boko Haram

Vandaag is ook bekend gemaakt dat via de Dutch Relief Alliance 5.2 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor hulp aan ontheemden die op de vlucht zijn voor Boko Haram. Ploumen: 'Tien miljoen mensen voelen dagelijks de gevolgen van het geweld in Noord-Nigeria. Hulp is nodig voor onderdak, medicijnen en voedsel. En onderwijs, want het is heel zorgelijk dat miljoenen kinderen niet naar school kunnen.' De hulp aan Nigeria zal worden gegeven door vier hulporganisaties uit de alliantie.

Bron: Rijksoverheid