Hoger beroep schietpartij in stadsbus Almere

29-04-2015

Leeuwarden - De advocaat-generaal (OM) in Leeuwarden heeft vandaag in hoger beroep 13 jaar en 4 maanden gevangenisstraf geëist tegen een 40-jarige man, die vorig jaar in een stadsbus in Almere met een pistool een volstrekt onschuldige vrouw neerschoot. De verdachtehad het voorzien op een man, maar raakte de destijds 34-jarige vrouw. Zij liep ernstig letsel op en blijvend invalide.

De verdachte was op 12 februari 2014 met een geladen pistool in de bus nabij station Almere Centrum gaan zitten. Volgens getuigenverklaringen en de beelden die in de bus zijn gemaakt, zat hij achterin de bus en ging hij staan toen de man waarop hij het gemunt had, de bus binnen kwam. In een poging in de bus op deze man te schieten, raakte hij de vrouw die net op een plek in de bus wilde gaan zitten. De man die het doelwit van de verdachte was, rende de bus uit. De verdachte rende hem achterna en heeft, volgens getuigen, geprobeerd zijn pistool opnieuw te laden om daarna gericht op de man te schieten. Dit lukte niet omdat het wapen haperde. In de bus bevonden zich tientallen passagiers.

De twee mannen kenden elkaar uit de gevangenis in Curaçao waar zij beiden forse straffen uitzaten, de verdachte onder meer voor het medeplegen van een poging moord. De verdachte heeft aangegeven te worden bedreigd door de man die hij heeft beschoten.

De rechtbank veroordeelde de verdachte conform de eis van deofficier van justitie tot een gevangenisstraf van 15 jaar.

Het slachtoffer, moeder van vier kinderen, werd op de dag van de dramatische gebeurtenissen 34 jaar. De advocaat-generaalstond uitvoerig stil bij wat haar is overkomen. ,,Zij is door toedoen van verdachte voor de rest van haar leven zwaar gehandicapt in een rolstoel terecht gekomen, omdat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. De gevolgen van zo’n verkeerd moment en zo’n verkeerde plaats, hadden trouwens evenzogoed een andere in die bus aanwezige passagier kunnen treffen, als de loop van het pistool van verdachte nét iets anders gericht geweest was geweest. Zo toevals-afhankelijk en daardoor in-triest kan het dus gaan in je leven, zonder dat je daar ook maar iets aan kan doen.’’

Artsen hebben de kogel niet uit het lichaam van het slachtoffer durven verwijderen, omdat zij vrezen dat dan nog grotere verwoestingen zullen optreden.

De aanslag op het leven van de vrouw komt juridisch neer op een poging tot doodslag. Dat geldt ook voor de pogingen die de verdachte heeft ondernomen zijn rivaal dood te schieten, aldus de advocaat-generaal. Het bewijs voor voorbedachte raad is niet geleverd, in het licht van de aangescherpte criteria van de Hoge Raad op dit punt. De strafeis van 13 jaar en 4 maanden is voor de combinatie van bewezen feiten de maximale. De advocaat-generaal vorderde ook de toewijzing van de door de neergeschoten vrouw geëiste schadevergoeding van ruim 85.000 euro.

Het hof doet (naar verwachting) uitspraak over twee weken.

Bron: OM