• Start
  • Algemeen
  • In hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen ex-neuroloog

In hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen ex-neuroloog

20-05-2015

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar gevangenisstraf geëist tegen een voormalige Twentse neuroloog voor het mishandelen en aan hun lot overlaten van acht patiënten. De ex-neuroloog (69) is volgens de beide advocaten-generaal ,,een arts die op een grandioze manier systematisch de fout is ingegaan met de zorg voor zijn patiënten, met desastreuze gevolgen voor velen van hen.’’

 

De voormalig medicus stelde foute diagnoses, waaronder de ziekte van Alzheimer en Multiple Sclerose, waarvoor hij zware medicijnen voorschreef, met ernstige bijwerkingen. De betrokken patiënten hebben jaren in de waan geleefd dat zij aan een ernstige ziekte leden. Eén patiënt werd hierdoor tot zelfmoord gedreven.

De eerste aangifte tegen de verdachte dateert uit 2009. De man werkte toen al 6 jaar niet meer in het Twentse ziekenhuis waar hij zijn patiënten behandelde; hij moest daar vertrekken in verband met een verslaving aan slaapmiddelen. De ex-neuroloog wordt ook verdacht van valsheid in geschrift, diefstal en verduistering, maar deze vaststaande feiten spelen in het hoger beroep geen rol meer.

Na een eis van de officier van justitie van 6 jaar gevangenisstraf legde de rechtbank 3 jaar op. Verdachte én OM zijn tegen het vonnis van de rechtbank in hoger beroep gegaan. Het OM vindt de opgelegde straf te laag voor iemand, aldus de advocaten-generaal, ,,die stelselmatig gedurende jaren als arts zijn patiënten zodanig heeft mishandeld dat ze daardoor ernstig letsel opliepen en zelfs in één geval de dood verkoos boven het leven. (…) Voor al het aangedane leed en voor de buitengewone maatschappelijke ernst van de onderhavige feiten is 3 jaar te kort.’’

De rechtbank sprak de verdachte vrij van het in hulpeloze toestand brengen van zijn patiënten. Ook daartegen richt zich het hoger beroep van het OM. Het OM vindt dat de rechtbank dit begrip te strikt heeft uitgelegd. ,,De toets die de rechtbank had moeten aanleggen betreft de vraag of er voor de patiënten van verdachte gevaar voor het leven of de gezondheid is ontstaan’’, aldus de advocaten-generaal, ,,ongeacht of  de patiënten zichzelf de noodzakelijke zorg konden verschaffen en ook niet ontvingen van verdachte die daartoe op grond van zijn zorgplicht verplicht was.’’

Over de persoon van de verdachte zijn gedragskundige rapporten uitgebracht, waarin onder meer wordt vastgesteld dat de verdachte lijdt aan ziekelijke stoornissen. Op basis hiervan acht het OM de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar.  De suggestie dat de man onder invloed van opgelopen hersenletsel de feiten zou hebben begaan en daarom niet volledig toerekeningsvatbaar zou zijn, wijst het OM als niet onderbouwd van de hand. Volgens de deskundigen is onduidelijk gebleven of het hersenletsel is ontstaan door een auto-ongeluk in 1990.

De verdachte is voor de behandeling van zijn strafzaak in hoger beroep niet in de rechtszaal  van het gerechtshof in Arnhem verschenen. Hij verkeert op vrije voeten. De advocaten-generaal hebben het wegblijven als ,,buitengewoon spijtig’’ bestempeld, ,,voor zo’n grote zaak, met zoveel verdenkingen.’’ Het OM was er tevoren niet van op de hoogte dat de verdachte niet zou verschijnen. Zijn huidige verblijfplaats is onbekend. De advocaten-generaal hebben een bevel gevangenneming gevorderd, omdat de ex-neuroloog niet voor het hof is verschenen en te verwachten valt dat hij zich aan de tenuitvoerlegging van zijn straf zal onttrekken door in het buitenland te verblijven.

Donderdag zet het hof de behandeling van de zaak voort, onder meer met het pleidooi van de raadsman van de verdachte. De uitspraak van het hof staat gepland op 18 juni.

Bron: OM; foto: ANP