• Start
  • Algemeen
  • In hoger beroep weer veroordeling gevraagd van twee leden Hofstadgroep

In hoger beroep weer veroordeling gevraagd van twee leden Hofstadgroep

24-04-2015

De advocaat-generaal (OM) in Den Bosch heeft vandaag een jaar gevangenisstraf geëist tegen twee mannen die worden verdacht van deelname aan een criminele, terroristische organisatie, die bekend is geworden als de Hofstadgroep. Het gaat om de organisatie rond de moordenaar van cineast Theo van Gogh, Mohammed B.

De zaak tegen het tweetal kent een lange geschiedenis: beide verdachten zijn veroordeeld door de rechtbank in 2006 en in hoger beroep vrijgesproken. Het OM ging met succes incassatie (2010), de Hoge Raad verwees de zaak naar hetgerechtshof in Amsterdam. Dit hof kwam tot een veroordeling. In juli 2012 oordeelde de Hoge Raad in cassatie dat de motivering in het arrest van het Amsterdamse hof voor het deelnemen aan de criminele (terroristische) organisatie onvoldoende was, waarop de zaak naar het gerechtshof in Den Bosch is verwezen.

Het Amsterdamse hof veroordeelde de twee destijds tot 15 maanden gevangenisstraf. In zijn strafeis hield de Bosscheadvocaat-generaal Winfried Korver rekening met de lange duur van de zaak; hij acht daarvoor een compensatie van 3 maanden op zijn plaats.

De twee verdachten hebben volgens Korver geen vooraanstaande rol in de Hofstadgroep gehad, maar zij hebben zeker aan de organisatie deelgenomen en zich niet als lijdzaam toeschouwer of toehoorder opgesteld. ,,Niet alleen staat een dergelijke passieve betrokkenheid haaks op de uitgangspunten van de leden van de groep om actief de gewelddadige Islam te propageren en te belijden, oorlog te voeren en aanslagen te plegen maar bevat het dossier vele feiten en omstandigheden die op een zodanige rol wijzen dat gesproken kan worden van het hebben van een aandeel in of het ondersteunen van gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het binnen de organisaties bestaande oogmerk’’, aldus de advocaat-generaal.

Beide verdachten hadden documenten en beeldmateriaal in hun bezit, met het doel dit materiaal te verspreiden. Zij woonden zogenoemde huiskamerbijeenkomsten bij, waar onder meer naar onthoofdingsvideo’s werd gekeken en waar werd gesproken over de gewelddadige verspreiding van de islam werd gesproken. Ook collecteerden de twee verdachten voor gezinsleden van gedetineerde geestverwanten. In de visie van het OM is ook dat een deelnemingshandeling. . ,,Door financiële ondersteuning kan loyaliteit aan een groep worden onderhouden en versterkt’’, aldus de advocaat-generaal. ,,Loyaliteit en onderlinge solidariteit is nodig om een groep, en daarmee ook zijn oogmerk, in stand te houden.’’

Strafzaken tegen andere leden van de Hofstadgroep zijn reeds in eerdere stadia afgedaan.

In de zaken in de Bosch doet het hof (naar verwachting) uitspraak over twee weken.

Bron: om.nl