'Inspectie positief over terroristenafdeling'

16-09-2019

DEN HAAG (ANP) - De twee speciale terroristenafdelingen (TA) in de gevangenissen in Vught en in De Schie in Rotterdam functioneren goed. De inspectie Justitie en Veiligheid is positief over het regime en het personeel, zo staat in haar rapport.

De begeleiding van gedetineerde mannen en vrouwen met een extremistisch gedachtegoed, is maatwerk. Medewerkers van de TA's hebben speciale vaardigheden en kwaliteiten ontwikkeld, de omgang met de gedetineerden is respectvol en er wordt voldoende gewerkt aan de terugkeer in de samenleving, aldus de inspectie. Van 2016 tot en met 2018 verbleven er 115 mannen en acht vrouwen, gescheiden van elkaar.

Op de afdelingen wordt erop ingezet de betrokkenen hun radicale ideeën te laten varen. Of dat werkelijk lukt of dat ze zich alleen maar goed gedragen tijdens detentie en slechts doen alsof ze afstand van hun radicale standpunten hebben genomen, weet de inspectie niet. Daarvoor is wetenschappelijk onderzoek nodig.

Ronselen

De twee afdelingen zijn opgericht in 2006, toen bleek dat radicaal-islamitische lieden in gewone gevangenissen medegedetineerden ronselden voor de jihad. Wel ziet de inspectie het risico dat betrokkenen op de TA's elkaar (beter) leren kennen en juist radicale ideeën uitwisselen. De professionals moeten daar scherp op zijn, stelt de inspectie.

Bovendien moeten de TA's, de reclassering en de gemeenten hun onderlinge communicatie verbeteren over de mogelijke veiligheidsrisico's die gedetineerden opleveren.

Het onderzoek liep in het najaar van 2018. Na die tijd kwam de TA in Vught in opspraak toen bleek dat de terrorismegevangenen jihadistische boeken konden lezen en schietspelletjes konden spelen. Die zijn inmiddels weggehaald, aldus de inspectie.

© 2019 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN