Integriteitsonderzoek politie moet beter

Nederland – Het korps neemt maatregelen om de kwaliteit van interne onderzoeken te verbeteren. Aanleiding zijn twee onderzoeken waaruit onder meer blijkt dat integriteitsonderzoeken vaak te lang duren, dat de kwaliteit per eenheid sterk verschilt en dat ook de aansturing vanuit de leiding soms onvoldoende is. Korpschef Henk van Essen zegt toe de aanbevelingen uit de onderzoeken over te nemen.

Ruim zeven jaar geleden zijn de afdelingen Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) ontstaan, als opvolger van de bureaus interne onderzoeken. Elke eenheid (en het PDC) heeft een eigen VIK-afdeling. Daar werken in totaal circa vierhonderd medewerkers, van wie zo’n 130 zich bezighouden met interne/disciplinaire onderzoeken. Op jaarbasis gaat het om 500 tot 550 onderzoeken.

De korpsleiding vond het dan ook tijd om het proces rond interne onderzoeken te evalueren en te kijken of de kwaliteit verbeterd kan worden. Ook waren er vragen vanuit de vakbonden en Tweede Kamer over interne onderzoeken bij de politie.

De uitkomst van de ‘review Interne onderzoeken’ – en een deelonderzoek van de Politieacademie – is dat de kwaliteit van interne onderzoeken in eenheden te veel uiteenloopt en nog niet is wat het korps voor ogen heeft. ‘Het kan en moet beter’, erkent korpschef Henk van Essen.

Dat rond interne onderzoeken het nodige valt te verbeteren, wil volgens Van Essen niet zeggen dat mensen onterecht zijn bestraft. ’Ik wil benadrukken dat het proces rond interne onderzoeken volop met waarborgen is omgeven: medewerkers kunnen zich in alle fasen van het onderzoek laten bijstaan door een (professioneel) belangenbehartiger. Zodra een intern onderzoek is afgerond, volgt het advies van een jurist over het al dan niet opleggen van een maatregel. Dit advies wordt getoetst. Daarna brengt het bevoegd gezag een voornemen uit waartegen de betrokken politiemedewerker een zienswijze kan indienen. Pas dan volgt een (definitief) besluit. Is de medewerker het met dit besluit niet eens dan kan de zaak worden voorgelegd aan de (onafhankelijke) bezwaaradviescommissie (BAC), vervolgens aan de bestuursrechter en uiteindelijk (in hoger beroep) aan de Centrale Raad van Beroep.’

Bron: Politie; foto: ANP

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om jouw voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties). Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.

Lees meer