Kamer voor uitbreiding spreekrecht slachtoffers

28-05-2015

Den Haag - De Tweede Kamer is voorstander van onbeperkt spreekrecht voor slachtoffers in de rechtszaal. Dat bleek gisteravond tijdens het debat over het wetsvoorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie over de uitbreiding van het spreekrecht.

Slachtoffers hebben nu al het recht om in de rechtszaal te vertellen over het leed dat hen is aangedaan, maar mogen formeel niets zeggen over de bewijsvoering of strafmaat. Het kabinet stelt nu voor om het spreekrecht niet meer te begrenzen.
 
Geen adviesrecht
Tijdens het debat stelden zowel de minister als de Kamerleden dat het goed is dat wordt afgezien van het eerder voorgestelde adviesrecht. Daarmee zouden slachtoffers in de rechtszaal zich formeel mogen uitlaten over bewijsvoering en de door hen gewenste strafmaat. In een wetgevingadvies wees de Raad voor de rechtspraak namens de Rechtspraak er eerder op dat slachtoffers waarschijnlijk meer gebaat zijn bij een uitgebreider spreekrecht, dan bij een adviesrecht. Het grootste risico van adviesrecht is dat slachtoffers zich tijdens de zitting opnieuw slachtoffer zullen voelen, maar nu slachtoffer van de gang van zaken tijdens het proces. Een tweede risico is dat slachtoffers te hoge verwachtingen krijgen - de rechter moet immers meer belangen afwegen dan alleen die van het slachtoffer.
 
Nadelige effecten
De Kamer stond gisteravond uitgebreid stil bij eventuele nadelige effecten voor slachtoffers van uitgebreider spreekrecht. CDA-Kamerlid Van Helvert voorziet 'lastige situaties'. Als het slachtoffer bijvoorbeeld tijdens de rechtszaak zegt 'zo is het niet gebeurd, want ik was er zelf bij', kan de verdediging hem als getuige willen horen. Volgens Helder (PVV) zou dat ook niet onlogisch zijn, want de schuld van de verdachte staat op dat moment immers nog niet vast. Minister en Kamerleden benadrukten in dit verband dat zij het belangrijk vinden dat slachtoffers die gebruik maken van het spreekrecht, goed voorgelicht worden. Zij zien hier vooral een taak voor advocatuur, OM en slachtofferhulp.
 
Stemming
Er werd een aantal moties ingediend, waaronder een motie die oproept tot evaluatie na 5 jaar van het uitgebreider spreekrecht. De Kamer stemt op dinsdag 2 juni over het wetsvoorstel en de moties.
 
Bron: Rechtspraak