Korpsleiding reageert op brief politiebonden

30-04-2015

Nederlands - De vier politievakorganisaties brachten minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie op donderdag 30 april per brief op de hoogte van hun standpunten over de gang van zaken rond de cao, de personele reorganisatie en de herijking van het Realisatieplan Nationale Politie.

De korpsleiding hecht groot belang aan het zo spoedig mogelijk realiseren van een cao die recht doet aan de zwaarte van het politiewerk. Deze overeenkomst moeten de minister en de voorzitters van de politievakorganisaties aan de onderhandelingstafel bereiken. De korpsleiding is positief dat minister en politievakorganisaties de intentie uitspreken om de cao-gesprekken constructief te vervolgen en deze zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen.

Personele reorganisatie

De personele reorganisatie wordt met volle kracht en conform de gemaakte afspraken uitgevoerd. Hierover voert de korpsleiding voortdurend overleg met de Centrale Ondernemingsraad, de politievakorganisaties en de minister van Veiligheid en Justitie. De inzet is dat alle politiemedewerkers voor het einde van dit jaar een plaatsingsbesluit krijgen. De personele reorganisatie ligt op koers.

Herijking vorming nationale politie

De herijking van het Realisatieplan Nationale Politie is in volle gang, waarbij de belangrijkste partijen inclusief de politievakorganisaties zijn betrokken. Dit moet resulteren in een herijkt realisatieplan dat eind mei ter consultatie wordt aangeboden aan alle betrokken partijen. Het herijkte Realisatieplan Nationale Politie kan naar aanleiding van deze consultatie nog aangepast worden. De minister van Veiligheid en Justitie stuurt de definitieve versie van het plan naar verwachting voor de zomer aan de Tweede Kamer.

De korpsleiding heeft er vertrouwen in dat zij dit proces met alle partijen tot een goed einde gaat brengen.

Bron: politie.nl