Meer tekortkomingen bij vuurwapenbezitters

24-05-2015

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft vorig jaar 96 tekortkomingen geconstateerd bij onaangekondigde huiscontroles bij vuurwapenbezitters. Dat is het hoogste aantal in zeker acht jaar. Dat blijkt uit gegevens die NU.nl via de Wet openbaarheid van bestuur bij de politie heeft opgevraagd.

Het gaat om personen die hun vuurwapen of munitie niet veilig hebben opgeborgen. Elke vergunninghouder wordt minimaal eens in de drie jaar onaangekondigd thuis gecontroleerd. Na de 96 huiscontroles waar iets mis was, heeft de politie bij negentig in een vervolgtraject alsnog haar goedkeuring geven. Het aantal huiscontroles nam af van 33.155 in 2013 naar 27.727 vorig jaar. Daarmee is ongeveer een derde van de vergunninghouders gecontroleerd.

Vorig jaar telde Nederland 72.645 vergunninghouders, die 205.347 wapens in bezit hebben. Van 216 personen is de vergunning ingetrokken, omdat zij onjuiste gegevens hebben verstrekt, het wapen en de munitie niet op de juiste manier hebben bewaard of een ernstige bedreiging voor de veiligheid vormden.Daarnaast wilden 86 personen een vergunning aanvragen, maar zijn die om dezelfde redenen geweigerd.

(c) ANP 2015, alle rechten voorbehouden