• Start
  • Algemeen
  • Nederland leidende rol bij voedselinvesteringen Wereldbank

Nederland leidende rol bij voedselinvesteringen Wereldbank

20-05-2015

Nederland krijgt een leidende rol bij de Wereldbank voor de aanpak van extreme honger. Door de vooraanstaande positie van Nederlandse bedrijven en kennisinstituten op het gebied van efficiënte en duurzame voedselproductie is Nederland gevraagd de bank te adviseren over voedselprojecten in ontwikkelingslanden. Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) tekent daarvoor donderdag een partnerschap met de Wereldbank, tijdens een top in Rotterdam.

Ploumen: 'Voldoende gezond en veilig voedsel moet voor iedereen binnen handbereik zijn. De Nederlandse land- en tuinbouwsector weet hoe je een hogere opbrengst kunt realiseren, tegen lagere kosten en met minder belasting van het milieu. Samen met de Wereldbank kunnen we onze oplossingen wereldwijd inzetten.’ Belangrijk deel van de samenwerking richt zich op het op het uitwisselen van kennis door het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de overheid. Ook zullen Nederlandse experts bij verschillende projecten worden ingezet en zal Nederland trainingen en workshops aanbieden over onderwerpen als veilige voedselketens en duurzame landbouw.

Niet alleen op het gebied van voedselzekerheid speelt Nederland een belangrijke rol binnen de Wereldbank. Vorig najaar is ons land een soortgelijk partnerschap aangegaan op het gebied van watermanagement. 'Het is natuurlijk mooi dat internationaal wordt erkend dat Nederland op deze terreinen, die beide speerpunten zijn van het ontwikkelingsbeleid van dit kabinet, het verschil kan maken', aldus Ploumen.

Rotterdam

Minister Ploumen is deze week gastvrouw van het Development Finance Forum in Rotterdam. Die top van de Wereldbank richt zich op het genereren van voldoende financiering voor de nieuwe ontwikkelingsdoelen - de follow up van de bekende Millenniumdoelen die eind dit jaar aflopen.

Nederland wil dat ontwikkelingslanden een grotere bijdrage leveren aan de ontwikkelingsdoelen, door hun overheidsfinanciën op orde te brengen. 'Nederland ondersteunt hen hierbij. Zo helpen we met het verbeteren van hun belastinginning, waardoor ze meer geld kunnen stoppen in bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg. Daarnaast zijn wij volop bezig om meer dan twintig belastingverdragen met ontwikkelingslanden te herzien, om het wegsluizen van inkomsten waar bedrijven belasting over zouden moeten betalen, tegen te gaan.'

Bron: Rijksoverheid