Nederlandse rechter: 9,3 voor onafhankelijkheid

07-06-2015
Nederlandse rechters geven zichzelf een 9,3 voor onafhankelijkheid en voelen zich niet of nauwelijks onbehoorlijk onder druk gezet om een specifiek vonnis te vellen. In een door het Europese netwerk van Raden voor de rechtspraak (ENCJ) uitgevoerd onderzoek naar de onafhankelijkheid en verantwoordingsplicht ('accountability') van de rechtspraak, zegt 97% van de Nederlandse rechters zich de afgelopen 2 jaar niet onder onbehoorlijke druk te hebben gevoeld. In veel landen in Europa ligt het percentage op dat niveau. In Denemarken is het percentage 99%, net als in Ierland. Rechters in Letland (64%), Albanië (67%) en Spanje (80%) voelen zich het meest onder druk gezet (zie ook de tabel onderaan).
 
Hoogtepunt
Het Europese netwerk van Raden voor de rechtspraak was de afgelopen 3 dagen bijeen in het Haagse Vredespaleis voor zijn jaarvergadering en om te discussiëren over het ‘promoten van effectieve rechtspraak’. Hoogtepunt, in de woorden van de voorzitter van de Nederlandse Raad voor de rechtspraak Frits Bakker, was de presentatie van het ENCJ-rapport ‘Independence and Accountability of the Judiciary and of the Prosecution’. 5.878 rechters reageerden op enquêtevragen van de ENCJ (in Nederland reageerden 383 rechters). Uniek, aldus Frits Bakker, ‘omdat vanuit de Rechtspraak zelf is geprobeerd om op de punten van onafhankelijkheid en verantwoordingsplicht een diepgravende vergelijking te maken tussen de lidstaten van de EU met een Raad voor de rechtspraak.’
Zorgelijk
Over de uitkomst van het onderzoek zei de Britse president van de ENCJ Lord Justice Geoffrey Vos in het Vredespaleis dat ‘rechters in Europa zich over het algemeen als behoorlijk onafhankelijk beschouwen. Dat geeft een goed gevoel, maar de onderzoeksresultaten geven ook aan dat op sommige plekken in Europa rechters zich wel onder druk gezet voelen.’ 
Verschillende aspecten van het onderzoek zijn zorgelijk, aldus Lord Justice Vos. Veel rechters in bijna alle landen denken dat benoemingen en promoties in hun land niet alleen afhangen van bekwaamheid en ervaring. Van de Nederlandse rechters beaamt 3% dat voor benoemingen en 11% voor promoties. Een andere uitkomst van het onderzoek naar de onafhankelijkheid en verantwoordingsplicht van de Rechtspraak, is dat landen over het algemeen hoger scoren op objectieve onafhankelijkheid dan op de subjectieve. Met betrekking tot de objectieve onafhankelijkheid scoort financiering van de rechtspleging het laagst. Financiering is doorgaans niet goed geregeld en zijn Raden voor de rechtspraak afhankelijk van discretionaire besluiten van de regering. Het Nederlandse financieringssysteem (outputfinanciering, de Rechtspraak krijgt een bedrag per afgehandelde zaak) wordt in het rapport geroemd, maar overheden zijn niet geïnteresseerd in het veranderen van het systeem.
 
Agenda
ENCJ president Geoffrey Vos meldde op de laatste dag van de algemene ledenvergadering in Den Haag dat de ENCJ het komende jaar start met een reeks gespreksgroepen, gericht op het oplossen van problemen die Raden voor de rechtspraak in Europa ondervinden rond onafhankelijkheid en verantwoordingsplicht. Tevens wordt werk gemaakt van het identificeren van indicatoren voor kwalitatieve en effectieve rechtspleging. Sir Geoffrey maakte ten slotte bekend dat de algemene ledenvergadering van de ENCJ in 2016 in Warschau zal worden gehouden.
Vraag aan rechters: De afgelopen 2 jaar ben ik onder onbehoorlijke druk gezet om in een zaak een specifieke beslissing te nemen.
 
Mee oneens is in:
​Land​respondentenpercentage
​Albanië ​67 ​​67 %
​België ​291 ​96 %
​Bulgarije ​282 ​88 %
​Denemarken ​154 ​99 %
​Engeland en Wales ​596 ​90 %
​Ierland ​76 ​99 %
​Italië ​328 ​92 %
​Letland ​146 ​64 %
​Litouwen ​137 ​88 %
​Montenegro ​32 ​94 %
​Nederland ​383 ​97 %
​Noord-Ierland ​29 ​90%
​Noorwegen ​315 ​97 %
​Polen ​621 ​91 %
​Portugal ​68 ​94 %
​Roemenië ​186 ​97 %
​Schotland ​87 ​94 %
​Servië ​590 ​89 %
​Slovenië ​249 ​86 %
​Slowakije ​248 ​86 %
​Spanje ​474 ​80 %
​Zweden ​519 ​95 %

Bron: rechtspraak.nl