OM doet verder onderzoek afperser de Mol

18-05-2015

Hoewel de man die verdacht wordt van afpersing van de familie De Mol op vrije voeten is, heeft het Openbaar Ministerie de rechtbank Midden-Nederland verzocht de eerder geplande pro forma zitting van 19 mei 2015 te wijzigen in een regiezitting in verband met de rapporten die door de deskundigen zijn uitgebracht.

In het onderzoek zijn twee rapporten uitgebracht over de persoon van de verdachte. Eén is uitgebracht door een psychiater en psycholoog en één door een gedragsneuroloog die hiervoor twee andere hoogleraren heeft geconsulteerd. Na lezing van deze rapporten vindt het OM het nodig om nadere vragen aan deze deskundigen voor te leggen voor de inhoudelijke behandeling op 18 juni.

Zoals eerder naar buiten is gebracht is geconstateerd dat de verdachte aan een vorm van dementie lijdt, frontotemporale dementie. Het OM wil helderheid krijgen over het verband tussen de geconstateerde hersenaandoening en de strafbare gedragingen waarvan de man wordt verdacht. Ook wil het OM vragen stellen over de mate waarin de gedragingen aan de verdachte kunnen worden toegerekend en in hoeverre het mogelijk is deze hersenaandoening te fingeren.

Tijdens de kortdurende zitting op dinsdag 19 mei om 11.30 zal besproken worden hoe deze nadere vragen gesteld zullen worden en de oproeping van de deskundige(n) op de inhoudelijke behandeling van de zaak op 18 juni.

Bron: OM