• Start
  • Algemeen
  • OM tevreden met uitspraak Hoge Raad lekkende rechercheur

OM tevreden met uitspraak Hoge Raad lekkende rechercheur

17-06-2015

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie van een ex-rechercheur van de (toenmalige) Nationale Recherche verworpen. De voormalige politieman speelde een hoofdrol in het langlopende onderzoek Vancouver, waarin justitie en politie een informatielek naar de onderwereld hebben blootgelegd. Het OM is tevreden met de uitspraak van de raad.

De ex-rechercheur heeft terechtgestaan voor onder meer schending van zijn ambtsgeheim. Hij speelde gevoelige informatie door over de zogeheten Hollandse netwerken. De man was betrokken bij grote onderzoeken naar deze criminele netwerken. De informatie vond zijn weg naar de onderwereld via een oud-politieman die begin jaren negentig was ontslagen. Het onderzoek Vancouver begon in 2003.

De rechtbank en ook - in hoger beroep - het gerechtshofspraken de ex-rechercheur in eerste instantie vrij. De vrijspraken waren onder meer ingegeven door de inzet van het technisch middel waarmee een gesprek tussen de verdachten was afgeluisterd. Rechtbank en hof oordeelden dat dit middel niet voldeed aan de technische eisen die aan een dergelijk middel gesteld konden worden, waardoor de inzet van het middel niet gecontroleerd kon worden, en sloten de gesprekken uit van het bewijs. Het OM heeft destijds cassatieingesteld tegen de vrijspraak. In cassatie bepaalde de Hoge Raad dat het Hof bij de toetsing van de rechtmatigheid van het technisch middel blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. De Hoge Raad overwoog dat nu het middel door de minister was goedgekeurd, het hof ervan uit had dienen te gaan dat de apparatuur aan de wettelijke eisen voldeed. De Hoge Raad wees de zaak terug naar het gerechtshof, dat in tweede instantie wel tot een veroordeling kwam. De ex-rechercheur kreeg alsnog zes maanden celstraf.

Tegen het arrest van het hof tekende de ex-rechercheur beroep in cassatie aan. De Hoge Raad heeft het beroep onlangs verworpen, waarmee de veroordeling onherroepelijk is geworden.

In het onderzoek Vancouver hebben politie en OM de ex-rechercheur een (deels) gefingeerde dienstopdracht meegegeven, om vast te kunnen stellen of hij inderdaad corrupt was. Dit zogeheten scenario leverde daarvoor het bewijs op. In cassatie heeft de ex-rechercheur zich hierover beklaagd, volgens de Hoge Raad echter tevergeefs.

Bron: OM

Deel dit bericht met uw netwerk