• Start
  • Algemeen
  • Politie krijgt programmadirecteur Strategie en Regie

Politie krijgt programmadirecteur Strategie en Regie

27-05-2015

Nederland - Henk de Jong wordt per 1 juni 2015 benoemd tot programmadirecteur Strategie en Regie van de politie. Zijn voornaamste taak wordt het versterken van de integrale planvorming en de samenhang tussen bedrijfsvoering en de ‘blauwe’ operatie.

De aanstelling van Henk de Jong valt samen met de herijking van het Realisatieplan voor de vorming van het nationale korps. Het betreft een nieuwe functie die de komende tijd nog nader vorm zal krijgen.

Het herijkingsplan wordt in de komende periode vastgesteld. De politie is volop bezig om het nationale korps, dat op 1 januari 2013 een wettelijke basis kreeg, vorm te geven. Het korps staat aan de vooravond van de personele reorganisatie. De rapporten van enkele toezichthouders gaven aan dat de ambities van het korps  te hoog waren en dat er te weinig samenhang tussen de operatie en de ondersteunende diensten was. De herijking moet hierin meer balans brengen.

Henk de Jong (49) studeerde Bestuurskunde in Leiden, was vijftien jaar consultant bij B&A Groep, Berenschot en Lysias Consulting Group voor hij directeur Beleid bij de gemeente Rotterdam werd en vervolgens gemeentesecretaris in Amsterdam.  De afgelopen jaren werkte hij als zelfstandig adviseur in New York en Amsterdam. Korpschef Gerard Bouman is blij met de komst van De Jong. 'Met zijn bijzondere ervaring is hij een belangrijke aanvulling op ons team. We zijn bezig met een grote reorganisatie in een complexe omgeving en de kwaliteiten van De Jong zijn meer dan welkom.'

Henk de Jong levert die bijdrage graag. 'De politie is zwaar belast en ondergaat grote veranderingen. Het is knap wat er de afgelopen jaren is bereikt. Er wordt hard gewerkt en de operationele prestaties zien er goed uit. Tegelijkertijd zijn er zorgen onder het personeel en bij belangrijke betrokkenen, onder meer over de onzekerheid voor de medewerkers, de druk op de bedrijfsvoering en de relaties met de bestuurlijk betrokkenen. Ik heb enorm veel zin om een bijdrage te leveren aan goede vervolgstappen.'