Reactie OM op uitspraak art 12 Sv ‘Srebrenica’

door | apr 29, 12:04 | Algemeen

Arnhem – Het gerechtshof in Arnhem heeft vandaag de klacht van een aantal personen in een zogeheten artikel 12-procedure afgewezen. Het doel van de klacht was een bevel tot vervolging van drie voormalig Dutchbatters (Karremans, Franken en Oosterveen). De klagers zijn nabestaanden van drie personen die in juli 1995 in Bosnië-Herzegovina om het leven zijn gekomen, nadat zij de basis van Dutchbat nabij Srebrenica hadden verlaten. De klacht volgde op het besluit van het OM om niet tot vervolging over te gaan.

Het OM stelt voorop dat het zich zeer wel bewust is van de tragische gebeurtenissen die zich destijds in Srebrenica hebben afgespeeld en die hebben geleid tot dood van de drie mannen. Het OM heeft er dan ook alle begrip voor dat de betrokken nabestaanden zich tot de rechter hebben gewend met hun klacht.

De uitspraak van het gerechtshof in Arnhem van vandaag is in lijn met de visie van het OM. Het OM kan zich dan ook vinden in de beslissing van het hof.

Het OM is van meet af aan van oordeel geweest dat er geen gronden zijn om de drie ex-Dutchbatters als verdachte aan te merken en verder (strafrechtelijk) onderzoek in te stellen naar vermeende strafbare feiten. Na uitgebreid, nauwgezet en intensief feitenonderzoek heeft het OM vastgesteld dat Karremans, Franken en Oosterveen niet strafrechtelijk verwijtbaar betrokken zijn geweest bij de tragische gebeurtenissen op 13 juli 1995 die hebben geleid tot de dood van de drie mannen.

Bron: OM

Loading