Repatriëringsmissie MH17 vordert gestaag

22-04-2015

Charkov - De repatriëringsmissie heeft sinds de hervatting van de taken op de rampplek van vlucht MH17 in Oost-Oekraïne ongestoord kunnen werken. Daardoor vordert het werk goed. Wel zijn de weersomstandigheden - natte sneeuw, regen en harde wind - een uitdaging voor de circa 20 leden van het team. Dat meldt missieleider Pieter-Jaap Aalbersberg woensdag.

De missie levert een uiterste inspanning om resterende stoffelijke resten en persoonlijke eigendommen van slachtoffers te bergen. Het doel is om beide 'burned sites' te schonen en het gebied ten noorden van Petropavlivka te doorzoeken. De missie duurt zolang als nodig, naar verwachting enige weken.

De afgelopen dagen is de kleine burned site, van 45 bij 80 meter, grondig met de hand onderzocht door forensisch experts, waarbij stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen zijn geborgen. Ook zijn op deze plek wrakstukken geborgen. 'Inmiddels zijn de werkzaamheden op de kleine burned site afgerond', aldus Aalbersberg.

De experts maken ook vorderingen op de grote burned site, van 100 bij 100 meter. Aalbersberg: 'Ook hier zijn stoffelijke resten gevonden, evenals persoonlijke bezittingen en wrakstukken. Door het natte weer is het de experts nog niet gelukt om de iets dieper gelegen delen van deze plek te onderzoeken. Dit gaat gebeuren zodra de omstandigheden dit toelaten.'

De missieleden hebben verder bergingswerkzaamheden verricht op de velden rondom de burned sites. Ook is het gebied ten noorden van Petropavlivka bezocht. Inwoners en lokale hulpverleners van de SES hebben hier eerder al bergingswerkzaamheden gedaan. Met de burgemeester is afgesproken dat nogmaals een oproep wordt gedaan aan de inwoners om gevonden spullen in te leveren. 'De missie zal de komende tijd in dit gebied nog een aantal keer terugkomen om met eigen ogen vast te stellen dat al het bergingswerk hier is verricht', aldus Aalbersberg.

Verder is door de leden van de missie nogmaals een visuele controle uitgevoerd in het gebied rond de kippenboerderij nabij Grabovo. Hier werden vorig jaar tijdens een eerdere missie al bergingswerkzaamheden verricht.

Al met al zijn in de eerste dagen van deze missie veel stoffelijke resten geborgen. De resten die tot nog toe zijn gevonden, zijn overgebracht naar Charkov. Daar zal een eerste forensische controle worden gedaan. Aan het einde van deze missie zullen alle stoffelijke resten met het gebruikelijke ceremonieel naar Nederland worden gebracht.

Daarnaast zijn persoonlijke bezittingen gevonden of overhandigd, zoals sieraden, paspoorten, documenten en foto's. Tenslotte is ruim 50 kubieke meter aan wrakstukken geborgen. Dit materiaal zal naar de Oekraïense stad Charkov worden gebracht. De wrakstukken zullen daarna naar Nederland worden gebracht en worden overgedragen aan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

De werkzaamheden in het veld zijn zoals gebruikelijk uitgevoerd met hulp van de lokale hulpverleners van de SES. Aalbersberg: 'De samenwerking met de lokale hulpverleners van de SES verloopt goed. Er zijn zelfs medewerkers die op hun vrije dag nog komen helpen. Ze zijn zeer gemotiveerd om ons te ondersteunen en zo de nabestaanden zoveel mogelijk troost te bieden.'

De OVSE begeleiden de missie weer, om te zorgen dat de leden toegang krijgen tot het gebied en onder veilige omstandigheden kunnen werken. Ook de samenwerking met de Maleisiërs in het forensisch team verloopt prima.

De missie gaat de komende tijd door. Het tempo van de werkzaamheden wordt bepaald door de veiligheidssituatie en de weersomstandigheden. Een einddatum van de missie is daardoor nog niet te geven.

Bron: rijksoverheid.nl