Toekomstige ontwikkelingen bij de belastingdienst

20-05-2015

Staatssecretaris Wiebes heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over de toekomstige ontwikkelingen van de Belastingdienst. Daarbij staan moderne communicatie met burgers en bedrijven en intelligent gebruik van data voor beter toezicht centraal. Daardoor zal een deel van het werk van de Belastingdienst verminderen of verdwijnen.

De veranderingen zijn noodzakelijk om voorbereid te zijn op de eisen van de moderne samenleving. Met de huidige manier van werken met 150 miljoen brieven per jaar, 15 miljoen telefoontjes en 250 duizend bezwaarschriften nemen achterstanden toe en is het onmogelijk de handhaving op het gewenste niveau te handhaven of te verbeteren. Daarom moet de dienst de werkprocessen radicaal veranderen. Dit dient in 5 tot 7 jaar gerealiseerd te zijn.

Hoofdpunten van de veranderingen zijn:

Modernisering van de interactie met burgers en bedrijven

Ontwikkeling van informatiegestuurde handhaving

Ontwikkeling van systematische managementinformatie voor sturing, verantwoording en effectmeting

Data&analytics; ontwikkeling van capaciteiten op het gebied van data-analyse

ICT op orde, waaronder het vernieuwen van de legacysystemen (de oude systemen waarop de primaire processen draaien)

Waar door de vernieuwing werk vervalt, verliezen mensen niet hun baan. Zij krijgen bestaand zinvol werk aangeboden in het werk- en mobiliteitsbedrijf Switch. Dit is een nieuw op te richten organisatieonderdeel binnen de Belastingdienst. Medewerkers worden daar opgeleid en begeleid in het uitvoeren van hun werk. Ook kunnen zij zich oriënteren op mogelijkheden voor ander werk. Switch bestaat naar verwachting 6 tot 8 jaar. Over de oprichting en de invulling van Switch zal regulier gesproken worden met de bonden en de medezeggenschap zoals dit altijd gebeurt.

Bron: Rijksoverheid