PBL: verduurzamen woningen slechts enkele procenten duurder

door | feb 13, 15:02 | Bouw en Wonen

DEN HAAG (ANP) – De kosten die de Nederlandse samenleving de komende decennia maakt om woningen te verduurzamen, zullen volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) slechts “enkele procenten” hoger uitkomen dan het planbureau eerder heeft berekend. Vereniging van Woningcorporaties Aedes stelde donderdag in het AD dat de werkelijke kosten voor woningeigenaren wel 40 tot 50 procent hoger kunnen uitvallen dan de rekenmeesters hebben voorgespiegeld.

Volgens het PBL rekent Aedes vanuit een heel ander perspectief. Het planbureau berekende naar aanleiding van het Klimaatakkoord wat de verduurzaming de samenleving als geheel kost. Die nationale kosten staan niet gelijk aan kosten voor woningeigenaren, waar Aedes het over heeft. Wie een huis laat renoveren, moet bijvoorbeeld btw betalen. Dat geld valt niet onder de “nationale kosten” die het PBL vaststelt, omdat het in de belastingpot terechtkomt.

Het PBL erkent wel dat diverse relatief kleine kostenposten niet zijn meegenomen in de raming. Het gaat bijvoorbeeld om verhuiskosten die mogelijk hoger uitvallen als een renovatie langer duurt omdat de woning meteen duurzamer wordt gemaakt. In het vervolg neemt het PBL ook zulke kosten mee. Dat de winst van aannemers buiten beschouwing zou zijn gelaten, klopt volgens het planbureau niet.

Overheid

Uiteindelijk bepaalt de overheid voor een belangrijk deel wie de rekening betaalt. “In hoeverre de verduurzaming van woningen écht tot hogere kosten voor woningeigenaren gaat leiden, zal afhangen van onder meer subsidieregelingen en efficiencyverbeteringen in de bouwsector”, zegt PBL-directeur Hans Mommaas.

In het AD werd een PBL-onderzoeker geciteerd, die zei dat het “om grote bedragen gaat”. Een woordvoerder van het PBL noemt dat een “ongelukkig citaat”. Hij legt uit dat de totale verduurzaming miljarden euro’s vergt. Een kleine procentuele stijging levert dan al een relatief hoog bedrag op.

Een ander verschil in benadering is dat Aedes alle kosten van voorgenomen renovaties volgens het planbureau meerekent. Dat doet het PBL niet. “Kosten die niet zijn meegenomen door het PBL zijn bijvoorbeeld de kosten die de woningcorporaties toch al maken bij een renovatie, zoals het tijdelijk verhuizen van mensen en het plaatsen van steigers.”

© 2020 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN