Kamp: woningmarkt in Groningen moet weer normaal functioneren

21-05-2015

Groningen - De woningmarkt in het aardbevingsgebied in Groningen moet normaal kunnen functioneren. Daarvoor zijn al maatregelen genomen en zullen zo nodig extra maatregelen volgen. Dit laat minister Henk Kamp van Economische Zaken weten naar aanleiding van het vandaag gepubliceerde onderzoek van Ortec Finance, dat in opdracht van Economische Zaken ieder kwartaal de ontwikkeling van de woningmarkt in het gebied onderzoekt.

Sinds begin 2014 worden woningeigenaren bij de verkoop van hun woning gecompenseerd voor een lagere prijs. In totaal hebben tot nu toe 66 woningeigenaren een aanbod voor compensatie geaccepteerd. Daarnaast is aan 4.917 huiseigenaren een bedrag van 4.000 euro voor waardevermeerderende investeringen in hun huis uitgekeerd of toegezegd. Het betreft dan bijvoorbeeld verbeterde isolatie of de plaatsing van zonnepanelen.

Naast deze compensatie- en investeringsmaatregelen voor huiseigenaren, is in totaal 1,2 miljard euro beschikbaar gesteld voor investeringen in de woonomgeving, regionale economie, infrastructuur en de leefbaarheid van het gebied. Verder is het voornemen de middelen die beschikbaar zijn voor de versterking van woningen zodanig in te zetten, dat de woonomgeving er tevens op vooruit gaat. Kamp laat nu onderzoeken of er bovenop deze maatregelen, aanvullende maatregelen nodig zijn om de woningmarkt in het Groningse gebied te normaliseren en zo ja, welke dat dan zouden kunnen zijn. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of een opkoopregeling een bijdrage zou kunnen leveren.

Uit het vandaag gepubliceerde Ortec-onderzoek over het vierde kwartaal van 2014, blijkt dat de ontwikkeling van de woningmarkt in het aardbevingsgebied substantieel achter blijft bij vergelijkbare regio’s. Dit betekent bijvoorbeeld dat huizen langer te koop staan of dat het verschil tussen vraag- en verkoopprijs groter is. De woningmarkt in het gebied herstelt zich weliswaar, maar minder dan elders. “Hieruit blijkt de noodzaak van de maatregelen die al zijn genomen en het belang van het onderzoek naar eventuele aanvullende maatregelen”, aldus Kamp.

In 2015 vinden 11.000 woninginspecties plaats om te kijken of woningen versterkt moeten worden en zo ja, op welke wijze dit moet gebeuren. In het eerste kwartaal van 2015 zijn voor 327 woningen versterkingsmaatregelen genomen. Inmiddels is de capaciteit opgebouwd om dit jaar 3.000 woningen en 6 scholen te versterken. Het grootste gedeelte van de 3.000 woningen wordt in de tweede helft van dit jaar aangepakt, zo blijkt uit de eerste voortgangsrapportage van het Centrum Veilig Wonen.

Bron: Rijksoverheid